Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210613 - 20210619): Blomningar har den senaste veckan noterats i sydöstra och mellersta Östersjön främst i de östra delarna, samt i Hanöbukten. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-19

Cyanobakterier 2021-06-19
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Lysingsbadet, Judön sandstrand

Badplats Lysingsbadet, Judön sandstrand ligger i Västervik i Kalmar län. Lysingsbadet, Judön sandstrand är ett havsbad i Lucernafjärden beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Lucernafjärden enligt Ramdirektivet för vatten.

Havsbad vid Lysingsbadets campingplats ca 3 km från Västerviks centrum. Badplatsen har sandstrand, gräsytor, fin sandbotten och det är långgrunt. Det finns en handikapramp. Klippor finns i närheten. Badplatsen är både ett Eu-bad och ett Blå Flagg bad. Badar gör du i Lucernafjärden som är en del av Östersjön.

Badet ligger i anslutning till Lysingsbadets campingplats med kiosk, servicebutik, restaurang, äventyrsgolf, lekplats, utställningslokal med miljötema för barn mm. Tillgång till toaletter ca 50 meter från stranden. P-platser finns i anslutning till campingen. Bredvid badplatsen finns ett område med tempererade pooler och vattenrutschbana, till denna är det inträde. För mer information om vad som finns på campingplatsen se: www.lysingsbadet.se

Vattnet i Lysingsbadet, Judön sandstrand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-15.

Vattenkvalitet: Lusärnafjärden har måttlig ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver).

Lysingsbadet, Judön sandstrand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-15 16.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lysingsbadet, Judön sandstrand

Lysingsbadet, Korpaholmarna

Badplats Lysingsbadet, Korpaholmarna ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Lysingsbadet

Badplats Lysingsbadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gränsö, Sandvik

Gränsö Sandvik är ett havsbad i Lucernafjärden beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Lucernafjärden enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gränsö - Skanvik

Badplats Gränsö - Skanvik ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Lysingsbadet, Bastubadet

Badplats Lysingsbadet, Bastubadet ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…