Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Bjursund

Badplats Bjursund är ett havsbad i Västervik i Kalmar län.

Vattnet i Bjursund är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2020-07-30.

Bjursund hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-30
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-30

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-30 18.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-07-01 21.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bjursund

Gudingebadet - Vinö udde

Badplats Gudingebadet - Vinö udde ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gudingebadet

Gudingebadet är ett havsbad i Gudingen vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Vivassen

Badplats Vivassen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Tättö

Havsbad i Rågödjupet beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Rågödjupet enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Loftahammar - Tättö havsbad

Badplats Loftahammar - Tättö havsbad ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…