Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Lögarbergen

Badplats Lögarbergen är ett havsbad i Västervik i Kalmar län.

Vattnet i Lögarbergen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 14,0°C uppmätt 2020-06-09.

Lögarbergen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 14°C
2020-06-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-09 14.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
14°C  (2018-06-03)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lögarbergen

Actic Västervik Simhall

Badplats Actic Västervik Simhall ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gränsö, Kanalen

Badplats Gränsö, Kanalen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gränsö, Slottet

Nedanför slottet, alldeles intill slottskaféet ligger denna lilla badplats.
Läs mer…

Högötorp

Badplats Högötorp ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gränsö, Bondbacken

Gränsö Bondbacken är ett havsbad i Gudingen beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…