Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Gränsö, Kanalen

Badplats Gränsö, Kanalen är ett havsbad i Västervik i Kalmar län.

Vattnet i Gränsö, Kanalen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2020-06-09.

Gränsö, Kanalen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-06-09
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-06-09

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-06-09 17.0°C Tjänligt Nej 13 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gränsö, Kanalen

Gränsö, Bondbacken

Gränsö Bondbacken är ett havsbad i Gudingen beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gränsö, Slottet

Nedanför slottet, alldeles intill slottskaféet ligger denna lilla badplats.
Läs mer…

Lögarbergen

Badplats Lögarbergen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Gränsö - Lillö

Badplats Gränsö - Lillö ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Actic Västervik Simhall

Badplats Actic Västervik Simhall ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…