Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210611 - 20210617): Blomningar har den senaste veckan noterats i östra delen av mellersta Östersjön, samt i sydöstra Östersjön. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-17

Cyanobakterier 2021-06-17
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Nakenbadet

Badplats Nakenbadet är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Nakenbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-08.

Nakenbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-08
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-08

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-08 17.0°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-07-20 20.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-22 19.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-06-08 15.0°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Nakenbadet

Värsnäs

Badplats Värsnäs ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Björkenäs

Badplats Björkenäs ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Norrliden

Badplats Norrliden ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Koudden

Badplats Koudden ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Bergavik

Badplats Bergavik ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…