Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210613 - 20210619): Blomningar har den senaste veckan noterats i sydöstra och mellersta Östersjön främst i de östra delarna, samt i Hanöbukten. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-19

Cyanobakterier 2021-06-19
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Köpingebukten

Badplats Köpingebukten ligger i Borgholm i Kalmar län. Köpingebukten är en stor bukt som är ca 1,5 km lång och ligger på Ölands västra kust. Bukten kantas av flera campingar.

Vid provtagningspunkten består stranden av en ca 350 m lång sandremsa. Vid badet finns en större brygga med inbyggd bar. Badvattnet har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Borgholms kommun i samhället Köpingsvik. Badplatsen är stor och besöks av mer än ca 200 badande per dag. Stranden består av en ca 350 m lång sandremsa som är 15-20 m bred. Ovanför denna finns ganska låga sanddyner med låg-halvhög gräsvegetation, och bakom dessa finns sparsam låg gräsvegetation/gräsmatta. Botten består av sand, och är i början torrlagd. Badet är långgrunt.

Det finns toaletter, parkering, brygga, volleybollplan, tennisbana samt kiosk/restaurang vid badet. Badplatsen ligger vid en camping där det även finns en kiosk, minigolf och vattenrutschbana och några stugor för uthyrning.

Vattnet i Köpingebukten är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-15.

Vattenkvalitet: Ingår i EU:s ramdirektiv för vatten, kustvatten M n Kalmarsunds utsjövatten. Ekologisk status är måttlig och kemisk status uppnår inte god status. Kemisk status utan parametern kvicksilver uppnår god status.

Köpingebukten hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-15
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-15

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-15 17.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
25°C  (2020-08-22)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Köpingebukten

Klinta bodar

Badplatsen Klinta Bodar ligger på Ölands västra sida i Borgholms kommun, precis norr om Borgholm. Badplatsen ligger i en större bukt. Vid denna bukt finns det flera campingar och badställen. Det finns en brygga vid badplatsen. Stranden är ca 200 m lång och består av grus och sten. Badplatsen är från och med 2011 klassad som EU-bad.
Läs mer…

Blå rör

Badplats Blå rör ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Sjöstugan

Badplats Sjöstugan ligger i Borgholm i Kalmar län.
Läs mer…

Borgholm, Mejeriviken

Badplatsen Mejeriviken är belägen på Öland, Borgholms kommun, cirka 1 km nordost om Borgholms centrum i ett bostadsområde. Stranden som löper längst med viken är cirka 300 m lång. Vid badplatsen finns brygga och parkeringsplats. Mejeriviken har fått bedömningen utmärkt vid de senaste tre klassificeringarna enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Lundegårds badplats

Badplatsen Lundegård ligger på Ölands västra sida i Borgholms kommun, strax norr om Borgholm. Stranden är ca 600 m lång men det är inte möjligt till bad längst hela sträckan. Det finns brygga ut i vattnet. Stranden är privatägd. Badplatsen har under de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…