Badplats Södra Barnsjön

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Södra Barnsjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län. Badvattnet Södra Barnsjön är en 5,9 ha stor sjö som belägen i Västra Götaland. Den är måttligt näringsrik och kalkades på grund av lågt pH under 80-talet.

Fiskfaunan i sjön består av abborre, gädda och ål, dessutom har renbåge planteras ut i sjön. För fiske krävs fiskekort. I sjön finns en sötvattenparasit som lever på snäckor som ibland förosakar irritation för badande under varma somrar. Södra Barnsjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Södra Barnsjöns badplats är en kommunal badplats som ligger utefter Barnsjövägen, Barnsjöback, i Mölndals stad. Badet är barnvänligt, har bryggor och stora gräsytor att ligga på.

Toalett, hopptorn och bollplan

Vattnet i Södra Barnsjön är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: Utgör ej en del av vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten.

Södra Barnsjön hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 20.5°C Tjänligt Nej 46 <10
2020-07-06 18.7°C Tjänligt Nej 63 70
2020-06-08 19.3°C Tjänligt Nej 8 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2018-05-30)
11.5°C  (2020-05-31)
24°C  (2020-06-26)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Södra Barnsjön

Djursjön

Stora Djursjön är en 50,2 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Den har en badplats som ej är kommunal men den provtas ändå 2 gånger under badvattensäsongen då Mölndals stad under många år arrangerat resor dit för barn och ungdomar. Sjön är en näringsfattig, försurad klarvattensjö där fritt fiske gäller för allmänheten. Djursjöområdet är ett skogsrikt strövområde.
Läs mer…

Fageredssjön

Badplats Fageredssjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Tulebosjön

Tulebosjön är en 30,1 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Marken runtom sjön består av bostadsområden samt jordsbruksmark och skogsmark. Tulebosjön är en näringsrik sjö med relativt hög ledningsförmåga och höga alkalinitets- och färgvärden vilket medför att den har klarat sig bra från försurning. Fiskfaunan består av abborre, mört, sarv och björkna. Tulebosjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Bergsjön, Färåstjärn

Badvattnet Färås tjärn eller Bergsjön som den även kallas är en högt liggande sjö på cirka 1,4 ha belägen i Västra Götaland. Den ingår i Sansjöbacka naturreservat och norr om sjön finns ett elljusspår. Sjön blir snabbt djup och vattnet är på grund av försurning, pH under 5, helt klart. Vid badplatsen finns en brygga som är byggd så att man kan gå på den från två strandkanter. Det bildas en innerbassäng av bryggan där barn som inte kan simma eller som inte når på det djupa vattnet kan bada. Badvattnet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG
Läs mer…

Nordsjön

Badplats Nordsjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…