Badplats Bergsjön, Färåstjärn

Betyg: 3/5 (5 röster)

Badplats Bergsjön, Färåstjärn ligger i Mölndal i Västra Götalands län. Badvattnet Färås tjärn eller Bergsjön som den även kallas är en högt liggande sjö på cirka 1,4 ha belägen i Västra Götaland. Den ingår i Sansjöbacka naturreservat och norr om sjön finns ett elljusspår.

Sjön blir snabbt djup och vattnet är på grund av försurning, pH under 5, helt klart. Vid badplatsen finns en brygga som är byggd så att man kan gå på den från två strandkanter. Det bildas en innerbassäng av bryggan där barn som inte kan simma eller som inte når på det djupa vattnet kan bada. Badvattnet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG

Badplatsen ligger i Torrekullas bergiga strövområde i Mölndal stad. För att nå den få man gå genom ett skogsparti med brant stigning. Sjön omges av berg och skog. Det är en djup sjö. Stranden utgörs av klippor.

Det finns ingen service vid badet förutom papperskorg.

Vattnet i Bergsjön, Färåstjärn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,1°C uppmätt 2020-07-27.

Vattenkvalitet: Utgör ej en del av en vattenförekomst enligt ramdirektivet för vatten.

Bergsjön, Färåstjärn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-07-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-27

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-27 21.1°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-06 19.2°C Tjänligt Nej 5 <10
2020-06-08 20.2°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
25°C  (2017-07-05)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Harambe 2016-09-14

Mycket bra....

Badplatser i närheten av Bergsjön, Färåstjärn

Fageredssjön

Badplats Fageredssjön ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…

Horsikan

Badvattnet Horsikan är en relativt liten sjö belägen i Västra Götaland. Det är en barnvänlig sjö med grässtränder. Vid badet finns en brygga. I området finns vindskydd samt anslutning till Bohusleden. Horsikans badplats når man från Horsikagatan. Parkera intill bollplanen, därefter får man gå cirka 300 meter på en bergsrygg. Badet har de senaste åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Sisjön

Badvattnet Sisjön är en 27,7 ha stor sjö som endast till en mindre del ligger i Mölndals stad. I närheten av sjön ligger Sisjöns skjutfält och området runtom sjön är beskrivet som stora delar orört skogsområde av riksintresse för naturvård. Sisjön är en näringsfattig klarvattensjö, starkt påverkad av försurning. Sjön kalkades under 80-talet och därefter har Öring och Röding planterats ut. För fiske krävs fiskekort (gula kortet). Sisjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Tulebosjön

Tulebosjön är en 30,1 ha stor sjö belägen i Västra Götaland. Marken runtom sjön består av bostadsområden samt jordsbruksmark och skogsmark. Tulebosjön är en näringsrik sjö med relativt hög ledningsförmåga och höga alkalinitets- och färgvärden vilket medför att den har klarat sig bra från försurning. Fiskfaunan består av abborre, mört, sarv och björkna. Tulebosjön är registrerad som ett EU-bad av Mölndals stad enligt direktiv 2006/7/EG. Se karta för provtagningspunkt. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Åbybadet

Badplats Åbybadet ligger i Mölndal i Västra Götalands län.
Läs mer…