Badplats Brännö Ramsdal

Betyg: 3/5 (6 röster)

Badplats Brännö Ramsdal ligger i Göteborg i Västra Götalands län. Mysig badplats på Brännö med såväl sandstrand, lite gräs och klippor som bryggor. Endast en relativt kort promenad från färjeläget.

Närmaste färjeläge: Brännö Husvik

Sandstrand och bryggor omgärdade av skyddande klippor. Badplatsen är i Brännöföreningens regi. I badvikens mynning finns ålgräs, som utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för många fiskarter. Ålgräs bildar ängar på mjuka bottnar och deras rötter bildar mattor som stabiliserar botten och gör vattnet klarare.

Bryggor med badstegar, hopptorn och toalett.

Vattnet i Brännö Ramsdal är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,4°C uppmätt 2021-06-28.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger inom vattenförekomsten Brännö- Styrsöområdet. Den ekologisk statusen är måttlig, och den kemiska statusen exklusive kvicksilver är god. (Bedömningen hämtad från www.viss.lst.se, Brännö- Styrsöområdet) Anledningen till den ekologiska statusen bedöms som måttlig beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning. Med grund i denna bedömning anses det finnas risk för makroalgsmattor och cyanobakterier. Då detta är ett generellt problem för kustvattnet är det svårt att åtgärda på lokal nivå.

Brännö Ramsdal hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Väderdata från Yr.no
Vattentemp: 17°C
2021-06-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-28 17.4°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2021-06-07 17.7°C Tjänligt Ingen uppgift 11 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Recensioner av Brännö Ramsdal

Ture 2016-05-09

Lite väl grumligt vatten..

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Brännö Ramsdal

Styrsö Bratten

Bada från strand eller brygga cirka 100 meter från färjeläget där kiosk och servering finns. Närmaste färjeläge: Styrsö Bratten
Läs mer…

Styrsö Uttervik

Badplats Styrsö Uttervik ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Asperö

Badplats Asperö ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Donsö Lökholmen

Badplats Donsö Lökholmen ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…

Aspholmen

Badplats Aspholmen ligger i Göteborg i Västra Götalands län.
Läs mer…