Badplats Vällenbadet

Badplats Vällenbadet är ett insjöbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Vällenbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 24,8°C uppmätt 2021-06-07.

Vällenbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 25°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 24.8°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <10
2020-07-21 20.8°C Tjänligt Ingen uppgift 5 <10
2020-06-24 24.3°C Tjänligt Ingen uppgift 43 50
2020-06-08 19.8°C Tjänligt Nej 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Vällenbadet

Vällen, Måviksbadet

Vid sjön Vällen (8,2 km²) i Uppland, finns Måviksbadet. Den lilla badplatsen har en ca 10 m lång strand och är försedd med bryggor samt en flytbrygga. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vällen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Måviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta måviksbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Hargshamnsbadet

Badplats Hargshamnsbadet ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Gimo Simhall

Badplats Gimo Simhall ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Hallstaviks badhus

Badplats Hallstaviks badhus ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Badhus & Sporthall

Badplats Badhus & Sporthall ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…