Badplats Hosjöbadet

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Hosjöbadet ligger i Uppsala i Uppsala län. Hosjöbadet ligger vid den 2,5km² stora Hosjön, i Uppland. Hosjöbadet är försett med bryggor, och den lilla stranden är ca 10 m lång.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Hosjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Hosjöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta hosjöbadet_xx.jpegHosjöbadet ligger vid Hosjön, i Uppsala kommun. Badet är litet och har en ca 10 m lång strand. Stranden utgörs av gräsyta och närmast vattnet av sand. Stranden ligger i ett skogsparti.Torrklosett.

Vattnet i Hosjöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ekologisk status måttlig Kemisk status god

Hosjöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 23°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.6°C Tjänligt Nej 30 17
2020-06-29 25.3°C Tjänligt Nej 6 21
2020-06-08 17.2°C Tjänligt Ingen uppgift <1 1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hosjöbadet

Rånäs, Lindbacken

Badplats Rånäs, Lindbacken ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Gisen

Badplats Gisen ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Vällen, Måviksbadet

Vid sjön Vällen (8,2 km²) i Uppland, finns Måviksbadet. Den lilla badplatsen har en ca 10 m lång strand och är försedd med bryggor samt en flytbrygga. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vällen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Berörda delar av ytvattenförekomsten med badvattnet Måviksbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta måviksbadet_xx.jpeg
Läs mer…

Södersjöbadet

Södersjön är en liten insjö, 0,5 km², belägen i Uppland. Badplatsen är försedd med bryggor, en separat flytbrygga och omklädningshytter och har en ca 10 m lång strand.Ytvattenförekomsten med badvattnet Södersjöbadet samt dess provtagningspunkt visas på karta södersjöbadet_xx.jpe
Läs mer…

Testenbadet

Badplats Testenbadet ligger i Uppsala i Uppsala län.
Läs mer…