Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210609 - 20210615): Under ytan blomningar har den senaste veckan noterats ett flertal gånger främst i mellersta och sydöstra Östersjön. Utfärdat av: M.Larsson
2021-06-15

Cyanobakterier 2021-06-15
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Hargshamnsbadet

Badplats Hargshamnsbadet är ett havsbad i Östhammar i Uppsala län.

Vattnet i Hargshamnsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,3°C uppmätt 2021-06-07.

Hargshamnsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.3°C Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
2020-07-21 18.7°C Tjänligt Ingen uppgift 6 <10
2020-07-06 16.4°C Tjänligt Ingen uppgift 28 10
2020-06-23 23.1°C Tjänligt Ingen uppgift 2 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hargshamnsbadet

Älvsnäs friluftsbad

Badplats Älvsnäs friluftsbad ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Krutudden

Badplats Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Östhammar, Krutudden

Badplats Östhammar, Krutudden ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…

Herräng, Uddham

Badplats Herräng, Uddham ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Östhammar, Klackskärs camping

Badplats Östhammar, Klackskärs camping ligger i Östhammar i Uppsala län.
Läs mer…