Badplats Underåsbadet

Badplats Underåsbadet är ett insjöbad i Södertälje i Stockholms län.

Vattnet i Underåsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,5°C uppmätt 2021-06-07.

Underåsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.5°C Tjänligt Nej <4 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
14°C  (2020-06-13)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Underåsbadet

Nya Malmsjöbadet

Här följer en badvattenprofil för Malmsjöbadet i Södertälje kommun. Malmsjöbadet är ett EU bad med fler än 200 badgäster per dag. Badvattenkvaliteten vid Malmsjöbadet är överlag god varför några åtgärder för en bättre badvattenkvalitet i dagsläget inte bedöms vara nödvändigt. Sjön har dock mindre problem med höga halter näringsämnen samt förorening från sjöfågel och badgäster.
Läs mer…

Mälarbadet

Mälarbadet är beläget nära farleden i Södertäljeviken, vid Lina sundet. Badplatsen utgörs av en cirka 100 meter lång sandstrand omgiven av stora gräsytor med inslag av buskage och träd. Mälarbadet är et EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badande per dag under badsäsong. Vid badplatsen finns brygga, toaletter, lekutrustning, kiosk, volleybollbanor och gratis parkering.
Läs mer…

Sundsviksbadet

Badplats Sundsviksbadet ligger i Nykvarn i Stockholms län.
Läs mer…

Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund

Badplats Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Tullan

Badplats Tullan ligger i Salem i Stockholms län.
Läs mer…