Badplats Mälarbadet

Badplats Mälarbadet ligger i Södertälje i Stockholms län. Mälarbadet är beläget nära farleden i Södertäljeviken, vid Lina sundet. Badplatsen utgörs av en cirka 100 meter lång sandstrand omgiven av stora gräsytor med inslag av buskage och träd.

Mälarbadet är et EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badande per dag under badsäsong. Vid badplatsen finns brygga, toaletter, lekutrustning, kiosk, volleybollbanor och gratis parkering.

Mälarbadet är beläget nära farleden i Södertäljeviken, vid Lina sundet. Badplatsen utgörs av en cirka 100 meter lång sandstrand omgiven av stora gräsytor med inslag av buskage och träd. Badplatsen är lokaliserad nära Södertälje centrum och det finns en badbrygga i de centrala delarna av badet. Botten består till största delen av sand. I anslutning till badplatsen finns bostadsbebyggelse vilken omges av skog.

Vid badplatsen finns brygga, toaletter, lekutrustning, kiosk, volleybollbanor och gratis parkering.

Vattnet i Mälarbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Mälarbadet i Mälaren uppnår Ej god kemisk ytvattenstatus med avseende på kvicksilver och kvicksilverföreningar. I förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus, bör halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte öka till den 22 december 2015. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten har klassificerats som god.

Mälarbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 15.0°C Tjänligt Nej <1 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
14°C  (2019-06-06)
15°C  (2021-06-11)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Mälarbadet

Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund

Badplats Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Tullan

Badplats Tullan ligger i Salem i Stockholms län.
Läs mer…

Actic Sydpoolen

Badplats Actic Sydpoolen ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Nya Malmsjöbadet

Här följer en badvattenprofil för Malmsjöbadet i Södertälje kommun. Malmsjöbadet är ett EU bad med fler än 200 badgäster per dag. Badvattenkvaliteten vid Malmsjöbadet är överlag god varför några åtgärder för en bättre badvattenkvalitet i dagsläget inte bedöms vara nödvändigt. Sjön har dock mindre problem med höga halter näringsämnen samt förorening från sjöfågel och badgäster.
Läs mer…

Måsnaren, Eklundsnäsbadet

Eklundsnäsbadet ligger vid Måsnaren som är en mindre insjö med högre vattentemperaturer än Mälaren. Eklundsnäsbadet är beläget nära Hovsjö och utgörs av en cirka 120 meter lång sandstrand. Badplatsen är omgiven av skog och det finns en campingplats i nära anslutning till stranden. Eklundsnäs är ett EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badgäster ner i snitt per dag under badsäsong.
Läs mer…