Badplats Nya Malmsjöbadet

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Nya Malmsjöbadet ligger i Södertälje i Stockholms län. Här följer en badvattenprofil för Malmsjöbadet i Södertälje kommun. Malmsjöbadet är ett EU bad med fler än 200 badgäster per dag.

Badvattenkvaliteten vid Malmsjöbadet är överlag god varför några åtgärder för en bättre badvattenkvalitet i dagsläget inte bedöms vara nödvändigt. Sjön har dock mindre problem med höga halter näringsämnen samt förorening från sjöfågel och badgäster.

Malmsjön är en mindre, humusfärgad sjö med dåligt siktdjup. Sjön har generellt högre vattentemperaturer än Mälaren. Badplatsen består av en cirka 200 meter lång sandstrand som omges av barrblandskog. Sjöbottnen består till största delen av sand. Malmsjön är ett naturreservat med skyddsvärda våtmarker och sumpskogar och ligger inom Malmsjöåsens skyddsområde för vattentäkt. Det finns viss bebyggelse i nära anslutning till badplatsen.

Vid badplatsen finns toaletter, kiosk och gratis parkering.

Vattnet i Nya Malmsjöbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Malmsjön har dålig status med avseende på näringsämnen. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten har klassificerats som måttlig.

Nya Malmsjöbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 21.5°C Tjänligt Nej <1 2
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2019-06-22)
13°C  (2020-05-24)
14°C  (2020-05-31)
18°C  (2020-06-02)
14°C  (2021-05-23)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Nya Malmsjöbadet

Underåsbadet

Badplats Underåsbadet ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Mälarbadet

Mälarbadet är beläget nära farleden i Södertäljeviken, vid Lina sundet. Badplatsen utgörs av en cirka 100 meter lång sandstrand omgiven av stora gräsytor med inslag av buskage och träd. Mälarbadet är et EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badande per dag under badsäsong. Vid badplatsen finns brygga, toaletter, lekutrustning, kiosk, volleybollbanor och gratis parkering.
Läs mer…

Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund

Badplats Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Sundsviksbadet

Badplats Sundsviksbadet ligger i Nykvarn i Stockholms län.
Läs mer…

Actic Sydpoolen

Badplats Actic Sydpoolen ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…