Badplats Måsnaren, Eklundsnäsbadet

Betyg: 4/5 (1 röst)

Badplats Måsnaren, Eklundsnäsbadet ligger i Södertälje i Stockholms län. Eklundsnäsbadet ligger vid Måsnaren som är en mindre insjö med högre vattentemperaturer än Mälaren. Eklundsnäsbadet är beläget nära Hovsjö och utgörs av en cirka 120 meter lång sandstrand.

Badplatsen är omgiven av skog och det finns en campingplats i nära anslutning till stranden. Eklundsnäs är ett EU-bad vilket innebär att badplatsen har fler än 200 badgäster ner i snitt per dag under badsäsong.

Eklundsnäsbadet ligger vid Måsnaren som är en mindre insjö med högre vattentemperaturer än Mälaren. Måsnaren är en näringsrik tätortssjö med dagvattenpåverkan via Lilla Måsnaren, vars utlopp är belägen i de norra delarna av sjön. Eklundsnäsbadet är beläget nära Hovsjö och utgörs av en cirka 120 meter lång sandstrand. Badplatsen är omgiven av skog och det finns en campingplats i nära anslutning till stranden. Sjöbottnen utgörs av sand och det finns en brygga i de norra delarna av badplatsen.

I anslutning till badplatsen finns brygga, toaletter, omklädningsrum, kiosk, servering, lekutrustning, camping och gratis parkering.

Vattnet i Måsnaren, Eklundsnäsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,5°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Ytvattenförekomsten Måsnaren uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med avseende på kvicksilver och kvicksilverföreningar. I förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering av kemisk ytvattenstatus, inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009, bör halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte öka till den 22 december 2015. Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten har klassificerats som måttlig, otillfredsställande eller dålig och Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Övergödning av vattenmiljön har många effekter och det kommer att krävas flera åtgärdsinsatser under en längre tid innan vattenförekomsten uppnår god ekologisk status. Arbetet med planering, genomförande av åtgärder samt att åtgärdens effekt uppnås kommer att ta tid varför vattenförekomsten har fått tidsfrist till år 2021.

Måsnaren, Eklundsnäsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.5°C Tjänligt Nej 9 3
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Ove Hettman 2019-06-16

Badplatsen är bra men skulle behöva daglig tillsyn.

Badplatser i närheten av Måsnaren, Eklundsnäsbadet

Tvetagårdens vandrarhem SVIF

Badplats Tvetagårdens vandrarhem SVIF ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Actic Sydpoolen

Badplats Actic Sydpoolen ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Bränningestrand

Badplats Bränningestrand ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Näsets Udde-Glashyttan

Badplats Näsets Udde-Glashyttan ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund

Badplats Korpen-Södertälje Motionsidrottsförbund ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…