Badplats Stockby

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Stockby ligger i Ekerö i Stockholms län. Stockbybadet i Mälaren, ligger i Stenhamra tätort ut mot Långtarmen. Badvattnet Stockby är registrerat som sk EU-bad av Ekerö kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten (Mälaren. Gripsholmsviken) rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. badvattnet Stockbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta. se under Bild nedan. Badvattnet har under de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badplatsen ligger i Mälaren i Ekerö kommun. Det är en relativt stor badplats med i snitt 200 badande per dag. Badet består av en ca 50 meter lång sandstrand och stora gräsytor i sluttning och en del stora träd. Botten består av sand och lera. Badområdet är kringbyggt med bryggor.

Inom badområdet finns omklädningsrum och toalett. Parkeringsytorna är begränsade.

Vattnet i Stockby är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-04.

Vattenkvalitet: God ekologisk status. God kemisk ytvattenstatus.

Stockby hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-04
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-04

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-04 18.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-07-21 20.0°C Tjänligt Nej 2 10
2020-06-23 21.0°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Stockby

Kärsgatan

Badplats Kärsgatan ligger i Ekerö i Stockholms län.
Läs mer…

Mörby

Badplats Mörby ligger i Ekerö i Stockholms län.
Läs mer…

Skäludden

Badplats Skäludden ligger i Ekerö i Stockholms län.
Läs mer…

Hässelby, Allmänna badet V

Hässelby allmänna bad ligger i Mälaren. Badet har de två senaste åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…

Mälaren, Lövstabadet

Lövstabadet ligger vid Mälarens norra strand och har de senaste två åren klassats som Utmärkt.
Läs mer…