Badplats Sundsviksbadet

Badplats Sundsviksbadet är ett insjöbad i Nykvarn i Stockholms län.

Vattnet i Sundsviksbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 22,0°C uppmätt 2021-06-07.

Sundsviksbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 22°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 22.0°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sundsviksbadet

Hökmossenbadet

Badplats Hökmossenbadet ligger i Nykvarn i Stockholms län.
Läs mer…

Nya Malmsjöbadet

Här följer en badvattenprofil för Malmsjöbadet i Södertälje kommun. Malmsjöbadet är ett EU bad med fler än 200 badgäster per dag. Badvattenkvaliteten vid Malmsjöbadet är överlag god varför några åtgärder för en bättre badvattenkvalitet i dagsläget inte bedöms vara nödvändigt. Sjön har dock mindre problem med höga halter näringsämnen samt förorening från sjöfågel och badgäster.
Läs mer…

Taxingebadet

Badplats Taxingebadet ligger i Nykvarn i Stockholms län.
Läs mer…

Underåsbadet

Badplats Underåsbadet ligger i Södertälje i Stockholms län.
Läs mer…

Kalkudden

Badplats Kalkudden ligger i Strängnäs i Södermanlands län.
Läs mer…