Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Skåre Skansar

Badplats Skåre Skansar ligger i Trelleborg i Skåne län. Badplatsen Skåre Skansar är en sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad.

Kvalitetn är bra enligt de senaste årens provtagningar. Viss algförekomst förekommer.

Badplatsenn är ett havsstrandbad och ligger i Trelleborgs kommun, strax väster om tärorten. Badplasen har mer än 200 badande. Kuststräckan består av en smal sandstrand. Badet är långgrund och har sandbotten.

Toalett. parkeringsplats

Vattnet i Skåre Skansar är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: n är bra enligt de senaste årens provtagningar. Viss algförekomst förekommer. Kommun Trelleborg Län Skåne Badvattenprofil för Skåre Skansar Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun Beskrivning Badplatsen Badplatsenn är ett havsstrandbad och ligger i Trelleborgs kommun, strax väster om tärorten. Badplasen har mer än 200 badande. Kuststräckan består av en smal sandstrand. Badet är långgrund och har sandbotten. Service Toalett. parkeringsplats

Skåre Skansar hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17°C  (2019-06-23)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Marie 2020-06-27

Perfekt för den som vill ha det lite lugnt. Det finns även en del skuggiga platser ! Ganska gått om p-platser.

Badplatser i närheten av Skåre Skansar

Badhuset

Badplats Badhuset ligger i Trelleborg i Skåne län.
Läs mer…

Kämpinge

Kämpinge strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badet består av en ca två kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand och med barnvänligt, långgrunt vatten. Blå Flagg hissas årligen. Kämpinge strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Kämpinge strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Kämpinge strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Handikappbadet

Badplats Handikappbadet ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…

Ljungskogen

Ljungskogens strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Det består av en flera kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand. Det är barnvänligt med långgrunt vatten. Här finns också två badbryggor. Ljungskogens strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Ljungskogens strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Ljungskogens strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Kanalbadet

Badplats Kanalbadet ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…