Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Skateholm

Badplats Skateholm ligger i Trelleborg i Skåne län. Badplatsen Skateholm är en sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad och vissa servicefunktioner.

Kvaliteten har varit varierande under senaste åren. Viss algförekomst förekommer.

Badplatsen är ett havsstrandbad och ligger i Trelleborgs kommun i Östra delen av kommunen. Badplatsen är relativt stor och med mer än 200 badande. Kuststräckan består av sand med strandklitter. Botten är sand. Viss algförekomst.

Toalett. kiosk, campingplats, badbrygga

Vattnet i Skateholm är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: en har varit varierande under senaste åren. Viss algförekomst förekommer. Kommun Trelleborg Län Skåne Badvattenprofil för Skateholm Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun Beskrivning Badplatsen Badplatsen är ett havsstrandbad och ligger i Trelleborgs kommun i Östra delen av kommunen. Badplatsen är relativt stor och med mer än 200 badande. Kuststräckan består av sand med strandklitter. Botten är sand. Viss algförekomst. Service Toalett. kiosk, campingplats, badbrygga

Skateholm hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Skateholm

Bingsmarken

Badplatsen Bingsmarken är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en kilometer lång sandstrand. Vid badet finns en brygga. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnet med badvattnet Bingsmarkens badplats samt dess provtagningspunkt visas på bild, se nedan.
Läs mer…

Pärlan

Badplats Pärlan ligger i Trelleborg i Skåne län.
Läs mer…

Äspö

Badplatsen Äspö. en sten/sandstrand vid Östersjön. Badet är registrerat som EU bad och har endast enklare service. Kvaliteten har varit tillfredsställande/bra enligt provtagningarna de senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…

Mossbystrand

Badplatsen Mossbystrand är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en ungefär en och en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Mossbylund

Badplatsen Mossbylund är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en halv kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…