Badplats Kämpinge

Betyg: 5/5 (3 röster)

Badplats Kämpinge ligger i Vellinge i Skåne län. Kämpinge strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badet består av en ca två kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand och med barnvänligt, långgrunt vatten.

Blå Flagg hissas årligen. Kämpinge strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Kämpinge strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Kämpinge strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Den ca två kilometer långa sandstranden med finkornig vit sand är en del av ett naturreservat som sträcker sig längs Kämpingebukten öster om Falsterbokanalen. Den är barnvänlig med långgrunt vatten. Stranden är tillgänglighetsanpassad med ramper. Blå Flagg hissas årligen. Stranden är mycket välbesökt under högsäsong.

Stranden är tillgänglighetsanpassad med såväl ramper som toalett. Toaletter och dusch finns längs stranden. Det finns två kiosker/café i området. Parkeringsplatser finns i anslutning till stranden, den största vid kanalen. Under högsäsong är dessa avgiftsbelagda. Kämpinge vattensportsklubb finns här sommartid.

Vattnet i Kämpinge är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,4°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status God kemisk status

Kämpinge hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.4°C Tjänligt Nej <1 50
2021-05-24 14.1°C Tjänligt Nej <1 <10
2021-05-24 14.1°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-08-03 21.2°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-20 20.5°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-06 17.9°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-22 18.1°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-08 17.3°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-05-25 13.1°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
23°C  (2018-07-31)
22°C  (2020-08-11)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kämpinge

Handikappbadet

Badplats Handikappbadet ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…

Kanalbadet

Badplats Kanalbadet ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…

Ljungskogen

Ljungskogens strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Det består av en flera kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand. Det är barnvänligt med långgrunt vatten. Här finns också två badbryggor. Ljungskogens strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Ljungskogens strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Ljungskogens strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Skåre Skansar

Badplatsen Skåre Skansar är en sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad. Kvalitetn är bra enligt de senaste årens provtagningar. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…

Falsterbo strandbad

Falsterbo Strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badet består av en flera kilometerlång sandstrand med finkornig vit sand. Det är barnvänligt med långgrunt vatten och det är tillgänglighetsanpassat med ramper och badbrygga. Badet är idag Blå Flaggklassat. Falsterbo strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Falsterbo Strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Falsterbo Strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…