Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Äspö

Badplats Äspö ligger i Trelleborg i Skåne län. Badplatsen Äspö. en sten/sandstrand vid Östersjön.

Badet är registrerat som EU bad och har endast enklare service. Kvaliteten har varit tillfredsställande/bra enligt provtagningarna de senaste åren. Viss algförekomst förekommer.

Badplatsen är ett havsstrandbad och ligger i Trelleborgs kommun, i utkanten av Smygehamn. Badplatsen har ca 200 badande. Kustträckan består av klappersten och sand. Botten är består av sand/sten. Algförekomst flörkommer.

Toalett

Vattnet i Äspö är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: en har varit tillfredsställande/bra enligt provtagningarna de senaste åren. Viss algförekomst förekommer. Kommun Trelleborg Län Skåne Badvattenprofil för Äspö Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun Beskrivning Badplatsen Badplatsen är ett havsstrandbad och ligger i Trelleborgs kommun, i utkanten av Smygehamn. Badplatsen har ca 200 badande. Kustträckan består av klappersten och sand. Botten är består av sand/sten. Algförekomst flörkommer. Service Toalett

Äspö hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2020-06-27)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Äspö

Pärlan

Badplats Pärlan ligger i Trelleborg i Skåne län.
Läs mer…

Skateholm

Badplatsen Skateholm är en sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad och vissa servicefunktioner. Kvaliteten har varit varierande under senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…

Bingsmarken

Badplatsen Bingsmarken är ett innanhavsbad beläget vid sydkusten i sydvästra delen av Östersjön med en en kilometer lång sandstrand. Vid badet finns en brygga. Badvattnet är registrerat som s.k. EU-bad av Skurups Kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ett kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Kustvattnet med badvattnet Bingsmarkens badplats samt dess provtagningspunkt visas på bild, se nedan.
Läs mer…

Gislövs strandmark

Badplatsen Gislöv Strandmark är ett sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad och enklare servicefunktioner finns i närheten. Kvaliteten har varit tillfredsställande de senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…

Dalabadet

Badplatsen Dalabadet är en sandstrand vid Östersjön. Badet är registrerat som EU-bad och har flera servicefunktioner. Kvaliteten har varit tillfredsställande enligt provtagningar de senaste åren. Viss algförekomst förekommer.
Läs mer…