Badplats Ljungskogen

Badplats Ljungskogen ligger i Vellinge i Skåne län. Ljungskogens strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Det består av en flera kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand.

Det är barnvänligt med långgrunt vatten. Här finns också två badbryggor. Ljungskogens strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Ljungskogens strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Ljungskogens strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Ljungskogens strandbad med den flera kilometer långa sandstranden med finkornig vit sand är en del av naturreservatet som sträcker sig längs Kämpingebukten väster om Falsterbokanalen. Stranden är barnvänlig med långgrunt vatten. Stranden består både av flack sandstrand och av sanddyner. Här finns också två badbryggor. Vid Storvägen är stranden tillgänglighetsanpassad med ramper.

Parkeringsplatser finns i anslutning till stranden. Sommartid är dessa avgiftsbelagda. Vid Storvägen är stranden tillgänglighetsanpassad med såväl ramper som toalett (finns också vid Parkvägen). Toaletter finns längs stranden.

Vattnet i Ljungskogen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,8°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status God kemisk status

Ljungskogen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.8°C Tjänligt Nej <1 <10
2021-05-24 12.3°C Tjänligt Nej 1 <10
2021-05-24 12.3°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-08-03 18.2°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-20 19.3°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-06 16.0°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-06-22 17.6°C Tjänligt Nej 2 <10
2020-06-08 17.3°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-05-25 13.1°C Tjänligt Nej 1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Ljungskogen

Handikappbadet

Badplats Handikappbadet ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…

Kanalbadet

Badplats Kanalbadet ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…

Kämpinge

Kämpinge strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badet består av en ca två kilometer lång sandstrand med finkornig vit sand och med barnvänligt, långgrunt vatten. Blå Flagg hissas årligen. Kämpinge strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Kämpinge strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Kämpinge strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Falsterbo strandbad

Falsterbo Strandbad är beläget vid Östersjökusten i sydvästra Skåne. Badet består av en flera kilometerlång sandstrand med finkornig vit sand. Det är barnvänligt med långgrunt vatten och det är tillgänglighetsanpassat med ramper och badbrygga. Badet är idag Blå Flaggklassat. Falsterbo strandbad är registrerat som EU-bad av Vellinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Västra Sydkustens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Falsterbo Strandbad samt dess provtagningspunkt visas på kartan. Falsterbo Strandbad har de senaste tre åren fått bedömningen bra vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Skanör, Skanör

Badplats Skanör, Skanör ligger i Vellinge i Skåne län.
Läs mer…