Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kyhl, Borrby strand

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Kyhl, Borrby strand ligger i Simrishamn i Skåne län. Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG.

Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger i Kyl i Simrishamns kommun. Det är en lång sandstrand med mycket vit och finkornig sand. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden. Badplatsen är mycket välbesökt.

Kiosk, toaletter och parkering finns 150 m från badplatsen.

Vattnet i Kyhl, Borrby strand är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,4°C uppmätt 2021-06-11.

Vattenkvalitet: Kyhl, Borrbystrands badplats omfattas av vattenförekomst Sandhammaren- Simrishamn enligt ramdirektivet för vatten. Sandhammaren- Simrishamn vattenförekomst: måttlig ekologisk status, god kemisk ytvattenstatus.

Kyhl, Borrby strand hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-11
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-11

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-11 18.4°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kyhl, Borrby strand

Mälarhusen

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Mälarhusen är det östligaste av flera naturreservat som tillsammans skyddar större delen av kuststräckan västerut till Ystad.
Läs mer…

Sandhammaren

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Sandstranden vid Sandhammaren räknas till en av Sveriges finaste badstränder. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Ystads kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sandhammaren är ett av flera naturreservat som tillsammans skyddar större delen av kuststräckan från Ystad till Mälarhusen. Området ingår i Natura 2000.
Läs mer…

Löderups strandbad

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av c:a 150 m lång sandstrand. Vid badet finns en badbrygga. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badplatsen har utsatts för en omfattande stranderosion.
Läs mer…

Korsavadshallens simhall

Badplats Korsavadshallens simhall ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…

Smedstorpsbadet

Badplats Smedstorpsbadet ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…