Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Rörum, Knäbäckshusen

Betyg: 4/5 (10 röster)

Badplats Rörum, Knäbäckshusen ligger i Simrishamn i Skåne län. Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG.

Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger vid Knäbäckshusen i Simrishamns kommun och består av en lång sandstrand som ligger i anslutning till Stenshuvuds nationalpark. Sandstranden utgörs av vit och finkornig sand, i vattenbrynet ligger lite småsten. På några ställen ligger block i vattnet. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden.

Parkering intill badplatsen om man är ute i god tid. Toaletter finns ca 150 meter från badplatsen.

Vattnet i Rörum, Knäbäckshusen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,6°C uppmätt 2020-07-24.

Vattenkvalitet: Rörum, Knäbäckshusens badplats omfattas av vattenförekomst V. Hanöbuktens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. V. Hanöbuktens kustvatten vattenförekomst: måttlig ekologisk status, god kemisk ytvattenstatus.

Rörum, Knäbäckshusen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-24

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-24 16.6°C Tjänligt Nej 1 <10
2020-07-03 14.6°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-12 15.1°C Tjänligt Ingen uppgift 5 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
17°C  (2019-07-12)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Rörum, Knäbäckshusen

Stenshuvud

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Viks fiskeläge

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en sandstrand. I norra delen söder om Vik går sandstenen i dagen och bildar hällar i strandkanten. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gyllebosjön

Badplats Gyllebosjön ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…

Hjälmaröds strandbad

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en lång sandstrand. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Vitemölla

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en lång sandstrand. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…