Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Tobisvik, Stranden

Badplats Tobisvik, Stranden ligger i Simrishamn i Skåne län. Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG.

Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger i Tobisvik strax norr om Simrishamn och består av en ca 2 kilometer lång sandstrand. Sanden är grov och grus i vattenbrynet förekommer. Innanför sandstranden ligger ett större sandfält med sparsam vegetation. Här har tidigare bedrivits sandtäkt på vissa delar och en campingplats finns uppförd i den centrala delen. Badplatsen är mycket välbesökt.

Toaletter och två parkeringar finns i anslutning till stranden. Kiosk finns. Det finns en busshållplats på kustvägen intill badplatsen där bussar från Simrishamn och Kristianstad går flera gånger per dag.

Vattnet i Tobisvik, Stranden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,9°C uppmätt 2020-07-24.

Vattenkvalitet: Tobisvik, stranden omfattas av vattenförekomst V. Hanöbuktens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. V. Hanöbuktens kustvatten vattenförekomst: måttlig ekologisk status, god kemisk ytvattenstatus.

Tobisvik, Stranden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-24

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-24 16.9°C Tjänligt Nej 20 <10
2020-07-03 15.2°C Tjänligt Nej 2 10
2020-06-12 15.1°C Tjänligt Ingen uppgift 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
25°C  (2018-07-16)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tobisvik, Stranden

Korsavadshallens simhall

Badplats Korsavadshallens simhall ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…

Viks fiskeläge

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en sandstrand. I norra delen söder om Vik går sandstenen i dagen och bildar hällar i strandkanten. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Rörum, Knäbäckshusen

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gyllebosjön

Badplats Gyllebosjön ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…

Stenshuvud

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…