Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Viks fiskeläge

Badplats Viks fiskeläge ligger i Simrishamn i Skåne län. Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en sandstrand. I norra delen söder om Vik går sandstenen i dagen och bildar hällar i strandkanten.

Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badplatsen ligger söder om Vik i Simrishamns kommun och består av ett par hundra meter lång sandstrand med fin sand. På något ställe ligger block i vattnet och bitvis ligger det grus i vattenbrynet. Badplatsen är mindre välbesökt.

Toaletter och en liten parkering finns ca 500 meter från badplatsen.

Vattnet i Viks fiskeläge är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,8°C uppmätt 2020-07-24.

Vattenkvalitet: Viks fiskeläge omfattas av vattenförekomst V. Hanöbuktens kustvatten enligt ramdirektivet för vatten. V. Hanöbuktens kustvatten vattenförekomst: måttlig ekologisk status, god kemisk ytvattenstatus.

Viks fiskeläge hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-24

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-24 16.8°C Tjänligt Nej 93 <10
2020-07-03 14.8°C Tjänligt Nej 3 <10
2020-06-12 14.8°C Tjänligt Ingen uppgift 6 10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Viks fiskeläge

Rörum, Knäbäckshusen

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Stenshuvud

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Gyllebosjön

Badplats Gyllebosjön ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…

Tobisvik, Stranden

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Korsavadshallens simhall

Badplats Korsavadshallens simhall ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…