Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Sandhammaren

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Sandhammaren ligger i Ystad i Skåne län. Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Sandstranden vid Sandhammaren räknas till en av Sveriges finaste badstränder.

Badvattnet är registrerat som EU-bad av Ystads kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sandhammaren är ett av flera naturreservat som tillsammans skyddar större delen av kuststräckan från Ystad till Mälarhusen. Området ingår i Natura 2000.

Badplatsen ligger i Sandhammaren, Ystads kommun. Det är en lång sandstrand med mycket vit och finkorning sand. Badplatsen har mer än 200 badande per dag. Badet är långgrunt med livliga strömförhållanden.

Kiosk som erbjuder mat. Parkering intill badstranden om man är ute i god tid. Toaletter finns.

Vattnet i Sandhammaren är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 15,3°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Sandhammarens badplats omfattas av två olika vattenförekomster enligt ramdirektivet för vatten. Vattenförekomst Sandhammaren-Simrishamn: måttlig ekologisk status, god kemisk ytvattenstatus. Vattenförekomst Ö sydkustens vattenförekomst: måttlig ekologisk status, god kemisk ytvattenstatus.

Sandhammaren hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 15°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 15.3°C Tjänligt Nej <1 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
13°C  (2020-06-09)
16°C  (2020-07-17)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Sandhammaren 2019-06-30

Bra

Badplatser i närheten av Sandhammaren

Mälarhusen

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Mälarhusen är det östligaste av flera naturreservat som tillsammans skyddar större delen av kuststräckan västerut till Ystad.
Läs mer…

Löderups strandbad

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av c:a 150 m lång sandstrand. Vid badet finns en badbrygga. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badplatsen har utsatts för en omfattande stranderosion.
Läs mer…

Kyhl, Borrby strand

Badplatsen ligger längs Skånes sydöstra kust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som ett EU-bad av Simrishamns kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Nybrostrand

Badplatsen ligger längs Skånes sydkust och består av en flera kilometer lång sandstrand. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Ystads kommun enligt direktivet 2006/7/EG. Badvattnet tillhör vattenförekomsten södra Östersjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Smedstorpsbadet

Badplats Smedstorpsbadet ligger i Simrishamn i Skåne län.
Läs mer…