Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210605 - 20210611): <...> Utfärdat av: <...>
2021-06-11

Cyanobakterier 2021-06-11
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Långa Bryggan i Bjärred

Betyg: 4/5 (3 röster)

Badplats Långa Bryggan i Bjärred ligger i Lomma i Skåne län. Långa Bryggan i Bjärred är registrerat som ett sk EU-bad, och består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa badbryggan. Badplatsen är långgrund och längst ute på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus.

Badvattnet har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Badplatsen består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa bryggan, Långa bryggan. Badplatsen är långgrund med fin sandbotten och längst ut på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus med omklädningsrum, bastu och restaurang. Miljön på land domineras av de gamla bokträden som är rester av den gamla Saltsjöbadsanläggningens park.

I direkt anslutning till badplatsen finns grillplats, lekplats, dusch och toalett. Toaletterna är öppna kl 06-24 alla dagar från 1/5 - 30/9. Parkering finns på området, infart via Södra Västkustvägen och Parkallén. I början av samma infartsväg finns den välbesökta och omtyckta kiosken.

Vattnet i Långa Bryggan i Bjärred är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger i Lommabukten som är en del av Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförekomstens status, det vill säga miljötillståndet, har bedömts och graderats utifrån ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Lommabukten har klassificerats till måttlig ekologisk status. Orsaken är övergödningen vilket utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Vidare har Lommabukten klassificeras till att ej uppnå god kemisk status (inkl kvicksilver). Orsak är att idag överstiger kvicksilverhalten gränsvärdet i de län där prover tagits. Utifrån expertbedömningar uppnår Lommabukten god kemisk status om kvicksilverhalten inte inkluderas.

Långa Bryggan i Bjärred hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 20.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 13.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 13.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-08-03 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2020-07-20 21.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2020-07-06 17.0°C Tjänligt Ingen uppgift 31 10
2020-06-22 18.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2020-06-08 16.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2020-05-25 12.0°C Tjänligt Nej <10 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
21°C  (2018-09-05)
15.9°C  (2020-06-07)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Långa Bryggan i Bjärred

Habo Ljungs camping

Habo Ljungs camping, är registrerat som ett sk EU-bad, och är belägen vid Habo Ljungs campingplats. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Lomma Norra

Lomma Norra, eller Lomma Beach som den också kallas, är registrerat som ett sk EU-bad. Badplatsen består av en lång och bred sandstrand som är långgrund och barnvänlig. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Hamnhusen, T-bryggan

Hamnhusen, T-bryggan, är registrerat som ett sk EU-bad, och ligger söder om Höje ås mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Badet består av en liten sandstrand med en ca 50 meter lång brygga. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet och tillfredställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Vikhögs hamn

Badplats Vikhögs hamn ligger i Kävlinge i Skåne län.
Läs mer…

Pilängsbadet

Badplats Pilängsbadet ligger i Lomma i Skåne län.
Läs mer…