Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210608 - 20210614): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-14

Cyanobakterier 2021-06-14
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Hamnhusen, T-bryggan

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Hamnhusen, T-bryggan ligger i Lomma i Skåne län. Hamnhusen, T-bryggan, är registrerat som ett sk EU-bad, och ligger söder om Höje ås mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Badet består av en liten sandstrand med en ca 50 meter lång brygga.

Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet och tillfredställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Det är en liten badstrand på ett par hundra meter belägen söder om Höje ås mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Centralt placerat på badplatsen ligger den ca 50 meter långa bryggan vilken är utformad med ramper för handikappsbad. I anslutning till badet finns ett bostadsområde med tillhörande större grönområde och dammar.

Vid badplatsen och småbåtshamnen finns toaletter och dusch som är öppna kl 06-24 alla dagar från 1/5 - 30/9. Här finns även en kiosk och ett par grillplatser. Parkering sker vid Dansrotundan, infart via Sjögräsgatan eller längst med Höjeågatan.

Vattnet i Hamnhusen, T-bryggan är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger i Lommabukten som är en del av Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförekomstens status, det vill säga miljötillståndet, har bedömts och graderats utifrån ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Lommabukten har klassificerats till måttlig ekologisk status. Orsaken är övergödningen vilket utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Vidare har Lommabukten klassificeras till att ej uppnå god kemisk status (inkl kvicksilver). Orsak är att idag överstiger kvicksilverhalten gränsvärdet i de län där prover tagits. Utifrån expertbedömningar uppnår Lommabukten god kemisk status om kvicksilverhalten inte inkluderas.

Hamnhusen, T-bryggan hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-24 14.0°C Tjänligt Nej <10 10
2021-05-24 14.0°C Tjänligt Nej <10 10
2020-08-03 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2020-07-20 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift <10 <10
2020-07-09 14.0°C Tjänligt m. Anm. Ingen uppgift 161 52
2020-07-06 16.0°C Otjänligt Ingen uppgift 2140 657
2020-06-22 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 31 10
2020-06-14 19.0°C Tjänligt Ingen uppgift 31 10
2020-06-08 17.0°C Tjänligt Ingen uppgift 31 <10
2020-05-25 14.0°C Tjänligt Ingen uppgift 10 <1
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Hamnhusen, T-bryggan

Lomma Norra

Lomma Norra, eller Lomma Beach som den också kallas, är registrerat som ett sk EU-bad. Badplatsen består av en lång och bred sandstrand som är långgrund och barnvänlig. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Pilängsbadet

Badplats Pilängsbadet ligger i Lomma i Skåne län.
Läs mer…

Habo Ljungs camping

Habo Ljungs camping, är registrerat som ett sk EU-bad, och är belägen vid Habo Ljungs campingplats. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Burlövsbadet

Badplats Burlövsbadet ligger i Burlöv i Skåne län.
Läs mer…

Långa Bryggan i Bjärred

Långa Bryggan i Bjärred är registrerat som ett sk EU-bad, och består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa badbryggan. Badplatsen är långgrund och längst ute på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…