Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Lomma Norra

Badplats Lomma Norra ligger i Lomma i Skåne län. Lomma Norra, eller Lomma Beach som den också kallas, är registrerat som ett sk EU-bad. Badplatsen består av en lång och bred sandstrand som är långgrund och barnvänlig.

Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Det är den längsta sandstranden i kommunen och är en av Skånes mest välbesökta. Det är en långgrund och barnvänlig badplats med fin sandbotten. Växtligheten på land domineras av strandråg och vresros som bildar omväxlande, skyddade miljöer samtidigt som de hjälper till att binda sanden. Alldeles i badplatsens närhet växer Lommas modernaste stadsdel fram med restauranger och kafé.

Parkering sker öster om Södra Västkustvägen, i norra delen av båtuppställningsplatsen samt sydväst om Fyrkantsdammen vid badplatsens norra del. Toalett och dusch finns vid strandens direkta närhet och är öppna kl 06-24 alla dagar från 1/5 - 30/9. Handikappstoaletten är öppen året runt. Kiosk finns bland annat på Tullhustorget, söder om badplatsen, och anvisade grillplatser finns på ett par platser.

Vattnet i Lomma Norra är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger i Lommabukten som är en del av Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförekomstens status, det vill säga miljötillståndet, har bedömts och graderats utifrån ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Lommabukten har klassificerats till måttlig ekologisk status. Orsaken är övergödningen vilket utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Vidare har Lommabukten klassificeras till att ej uppnå god kemisk status (inkl kvicksilver). Orsak är att idag överstiger kvicksilverhalten gränsvärdet i de län där prover tagits. Utifrån expertbedömningar uppnår Lommabukten god kemisk status om kvicksilverhalten inte inkluderas.

Lomma Norra hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 21.0°C Tjänligt Nej 20 <10
2021-05-24 14.0°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Lomma Norra

Hamnhusen, T-bryggan

Hamnhusen, T-bryggan, är registrerat som ett sk EU-bad, och ligger söder om Höje ås mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Badet består av en liten sandstrand med en ca 50 meter lång brygga. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet och tillfredställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Habo Ljungs camping

Habo Ljungs camping, är registrerat som ett sk EU-bad, och är belägen vid Habo Ljungs campingplats. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Pilängsbadet

Badplats Pilängsbadet ligger i Lomma i Skåne län.
Läs mer…

Långa Bryggan i Bjärred

Långa Bryggan i Bjärred är registrerat som ett sk EU-bad, och består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa badbryggan. Badplatsen är långgrund och längst ute på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Burlövsbadet

Badplats Burlövsbadet ligger i Burlöv i Skåne län.
Läs mer…