Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210615 - 20210621): Den senste veckan har cyanobakterier detekterats i Mellersta Östersjön och i Sydöstra Östersjön inklusive Gdanskbukten. Utfärdat av: L.Fyrberg
2021-06-21

Cyanobakterier 2021-06-21
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Habo Ljungs camping

Badplats Habo Ljungs camping ligger i Lomma i Skåne län. Habo Ljungs camping, är registrerat som ett sk EU-bad, och är belägen vid Habo Ljungs campingplats. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga.

Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga och är belägen precis vid Habo Ljungs campingplats. Badet är långgrunt med sandbotten och intill badstranden, i anslutning till campingområdet, finns klippta gräsytor att vistas på. Platsen är populär bland traktens vind- och kitesurfare.

I anslutning till badplatsen och campingen finns kafé, grillplats, minigolfbana och toalett. Parkering sker vid entrén till campingområdet, på Södra Västkustvägens västra sida.

Vattnet i Habo Ljungs camping är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Badplatsen ligger i Lommabukten som är en del av Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattenförekomstens status, det vill säga miljötillståndet, har bedömts och graderats utifrån ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Lommabukten har klassificerats till måttlig ekologisk status. Orsaken är övergödningen vilket utgör ett miljöproblem i vattenförekomsten. Vidare har Lommabukten klassificeras till att ej uppnå god kemisk status (inkl kvicksilver). Orsak är att idag överstiger kvicksilverhalten gränsvärdet i de län där prover tagits. Utifrån expertbedömningar uppnår Lommabukten god kemisk status om kvicksilverhalten inte inkluderas.

Habo Ljungs camping hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 18.0°C Tjänligt Nej 31 <10
2021-05-24 14.0°C Tjänligt Nej <10 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Habo Ljungs camping

Lomma Norra

Lomma Norra, eller Lomma Beach som den också kallas, är registrerat som ett sk EU-bad. Badplatsen består av en lång och bred sandstrand som är långgrund och barnvänlig. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Hamnhusen, T-bryggan

Hamnhusen, T-bryggan, är registrerat som ett sk EU-bad, och ligger söder om Höje ås mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Badet består av en liten sandstrand med en ca 50 meter lång brygga. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen bra kvalitet och tillfredställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Pilängsbadet

Badplats Pilängsbadet ligger i Lomma i Skåne län.
Läs mer…

Långa Bryggan i Bjärred

Långa Bryggan i Bjärred är registrerat som ett sk EU-bad, och består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa badbryggan. Badplatsen är långgrund och längst ute på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Burlövsbadet

Badplats Burlövsbadet ligger i Burlöv i Skåne län.
Läs mer…