Badplats Barsebäckshamn

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Barsebäckshamn ligger i Kävlinge i Skåne län. Barsebäckshamn är ett havsbad beläget i Skåne län. Vid badet finns en 90 m lång sandstrand men främst badar man från en 275 m lång pir med två mindre bryggor.

Barsebäcks hamn är registrerat som sk EU-bad av Kävlinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Barsebäcks hamn är beläget i Kävlinge kommun vid Öresundskusten, ca 3 mil norr om Malmö och 2 mil söder om Landskrona. Stranden är relativt liten men tillsammans med den långa och breda piren så samlas i snitt 200 badande per dag. Piren är byggd av sten och i direkt anslutning finns stranden som består både av en sandremsa och en mindre gräsyta.

Cirka 300 m från stranden finns parkeringsplats, dock är det många som väljer att åka med bussar från Kävlinge via småorter till hamnen. Restaurang med glasskiosk finns ca 70 m från piren. Lite närmare finns offentliga toaletter. En mindre småbåtshamn finns söder om badplatsen.

Vattnet i Barsebäckshamn är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,6°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Måttlig ekologisk status (2009) Uppnår ej god kemisk status (2009)

Barsebäckshamn hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.6°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-13 16.8°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-22 19.8°C Tjänligt Nej 80 40
2020-06-09 16.1°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
10°C  (2018-05-06)
18°C  (2019-07-15)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Barsebäckshamn

Barsebäcks saltsjöbad

Barsebäcks saltsjöbad är ett havsbad i Skåne beläget vid Öresundskusten. Vid badet finns en 250 m lång sandstrand och en 70 m lång brygga. Barsebäcks saltsjöbad är registrerat som sk EU-bad av Kävlinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en grund havsbukt med rikt fågelliv.
Läs mer…

Vikhögs hamn

Badplats Vikhögs hamn ligger i Kävlinge i Skåne län.
Läs mer…

Medley Tolvåkerbadet

Badplats Medley Tolvåkerbadet ligger i Kävlinge i Skåne län.
Läs mer…

Långa Bryggan i Bjärred

Långa Bryggan i Bjärred är registrerat som ett sk EU-bad, och består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa badbryggan. Badplatsen är långgrund och längst ute på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.
Läs mer…

Medley Vikenbadet

Badplats Medley Vikenbadet ligger i Kävlinge i Skåne län.
Läs mer…