Badplats Scaniabadplatsen

Betyg: 5/5 (2 röster)

Badplats Scaniabadplatsen ligger i Malmö i Skåne län. Scaniabadplatsen ligger i Västra Hamnen i Malmö. Badet är ett djuphavsbad med mycket strömt vatten.

Badplatsen består av ett ca 75 meter långt soldäck med tre utskjutande bryggor. I anslutning till soldäcket finns gräsmattor, parkeringsplatser, en mindre uteservering samt toaletter. Badet är bemannat med badvakter dag- och kvällstid under badsäsong. Badet har fått klassificeringen utmärkt kvalitet baserat på de senaste årens vattenprover.

Scaniabadplatsen är ett djuphavsbad som ligger i Västra Hamnen i Malmö. Badplatsen består av ett ca 75 meter långt och 20 meter brett soldäck med tre utskjutande bryggor. Djupet är ca 2 meter närmast land. Makroalger och ålgräs kan finnas utanför bryggorna. Stora vågor kan uppstå då större fartyg passerar badet på väg till och från hamnområdet.

Det finns en mindre uteservering bredvid soldäcket, och ca 100 meter därifrån en parkeringsplats och toalett. Under badsäsong är Scaniabadet bemannat med badvakter dag- och kvällstid.

Vattnet i Scaniabadplatsen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,9°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Scaniabadplatsen är ett EU-bad och har i snitt över 200 badande/dag. Kontroller av badvattenkvaliteten görs varannan vecka under badsäsong. Provet tas längst ut på den södra bryggan. Badvattnet har fått bedömningen utmärkt kvalitet de fyra senaste åren vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Kemisk status i ytvatten bedöms inom två kategorier, god och uppnår ej god. Vattnet i Öresund har god status om man exkluderar kvicksilver. Kvicksilverhalterna är ett generellt problem som gäller hela Sverige, och för att de inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade ämnen exkluderas de oftast vid bedömningar. (www.vattenmyndigheterna.se) Ytvattnet i Öresund bedöms ha måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se) Risken för en utbredning av cyanobakterier är relativt låg i Öresund, 2-3 så kallade algblomningar under en tioårsperiod är normalt.

Scaniabadplatsen hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-06-02 14.6°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-27 14.6°C Tjänligt Nej 20 <10
2021-05-27 14.6°C Tjänligt Nej 20 <10
2021-05-10 10.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 10.5°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-27 17.8°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-13 15.9°C Tjänligt Nej 10 <10
2020-06-29 21.3°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-15 16.4°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-06-01 15.3°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-05-18 10.6°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Scaniabadplatsen

Sundspromenaden

Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor. I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.
Läs mer…

Kockum Fritid

Badplats Kockum Fritid ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Ribersborg, Kallbadhuset

Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett handikappanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor. Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de två senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Simhallsbadet

Badplats Simhallsbadet ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Rosengårdsbadet

Badplats Rosengårdsbadet ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…