Badplats Sundspromenaden

Badplats Sundspromenaden ligger i Malmö i Skåne län. Sundspromenaden ligger i Västra Hamnen i Malmö, inte långt ifrån byggnaden Turning Torso. Badplatsen består av ett större trädäck samt 3 mindre bryggor.

I närheten av badplatsen finns toalett, grönytor, caféer och restauranger, parkeringsplatser. Badet är bemannat av badvakt under badsäsongen.

Sundspromenaden är ett långt promenadstråk utmed vattnet i Västra Hamnen, Malmö. I den norra delen av promenadstråket finns möjlighet att bada. Själva badplatsen består dels av ett större trädäck som övergår till en betongplattform i anslutning till vattnet och dels tre mindre runda träplattformar strax norr om det stora trädäcket. Badet är relativt djupt, och därför finns stegar för i och uppstigning utplacerade. Makroalger och ålgräs finns i närheten av badplatsen. Grönytor och bänkar finns i anslutning till badplatsen.

Toaletter finns i Daniaparken i anslutning till Sundspromenaden. Parkeringsplatser och caféer och restauranger finns i närheten. Under badsäsong är badet bemannat av badvakt. Livräddningsutrustning så som tex livbojar och livräddningsflottar finns vid badplatsen.

Vattnet i Sundspromenaden är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,0°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Sommaren år 2011 började prover tas på Sundspromenaden för att kontrollera badvattenkvaliteten. Prover tas därefter varannan vecka under badsäsong. Provet tas från den sydligaste utav de tre mindre bryggorna. Sommaren 2011 var vattenkvaliteten god på badplatsen. Kemisk status i ytvatten bedöms inom två kategorier, ?god? och ?uppnår ej god?. Vattnet i Öresund har god status om man exkluderar kvicksilver. Kvicksilverhalterna är ett generellt problem som gäller hela Sverige, och för att de inte ska överskugga eventuella problem med andra prioriterade ämnen exkluderas de oftast vid bedömningar. (www.vattenmyndigheterna.se) Ytvattnet i Öresund bedöms ha måttlig ekologisk status (www.vattenkartan.se)

Sundspromenaden hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 17.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-06-02 14.7°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-27 14.5°C Tjänligt Nej <10 10
2021-05-27 14.5°C Tjänligt Nej <10 10
2021-05-14 12.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-14 12.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-05-10 12.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 528 <60
2021-05-10 12.0°C Tjänligt m. Anm. Nej 528 <60
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2021-04-26 12.0°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-27 17.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-07-13 15.9°C Tjänligt Nej <10 10
2020-06-29 21.8°C Tjänligt Nej 52 60
2020-06-15 16.7°C Tjänligt Nej 30 <10
2020-06-01 14.9°C Tjänligt Nej <10 <10
2020-05-18 10.5°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Sundspromenaden

Scaniabadplatsen

Scaniabadplatsen ligger i Västra Hamnen i Malmö. Badet är ett djuphavsbad med mycket strömt vatten. Badplatsen består av ett ca 75 meter långt soldäck med tre utskjutande bryggor. I anslutning till soldäcket finns gräsmattor, parkeringsplatser, en mindre uteservering samt toaletter. Badet är bemannat med badvakter dag- och kvällstid under badsäsong. Badet har fått klassificeringen utmärkt kvalitet baserat på de senaste årens vattenprover.
Läs mer…

Kockum Fritid

Badplats Kockum Fritid ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Ribersborg, Kallbadhuset

Badplatsen Ribersborg ligger centralt i Malmö och består av en långgrund sandstrand samt ett kallbadhus i den norra delen. Stranden är ca 2 km lång och hyser förutom ett handikappanpassat område även nakenbad, och flera långa bryggor. Det finns även ett område för hundbad i anslutning till hundrastplatsen norr om kallbadhuset. Längs hela Ribersborgs strand finns flera parkeringsplatser, lekplatser, grillplatser, toaletter, utomhusduschar och kiosker. Utifrån de två senaste årens provtagningar har badet fått statusen utmärkt kvalitet.
Läs mer…

Simhallsbadet

Badplats Simhallsbadet ligger i Malmö i Skåne län.
Läs mer…

Sibbarps kallbadhus

Sibbarps badplats består både av en lång sandstrand men även av ett kallbadhus. Sandstranden har flera bryggor, samt en mindre långgrund del. Det finns stora gräsmattor i anslutning till stranden, så även toaletter och parkeringsplatser. Hjälpstationen på Sibbarps sandstrand är under badsäsong bemannad av badvakter dagtid. På Sibbarps badplats finns flera utmärkta grillplatser. På kallbadhuset finns servering utav smörgåsar, kaffe och kakor. Kallbadhuset har separat herr- och damavdelning med bastu. Kallbadhuset är ett nakenbad. Badet har de senaste åren klassats ha utmärkt kvalitet.
Läs mer…