Badplats Tivolibadet

Badplats Tivolibadet ligger i Kristianstad i Skåne län.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Tivolibadet

Furustads badplats

Badplats Furustads badplats ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Balsby

Balsbybadet är beläget cirka 4 km norr om Kristianstad i den sydöstra delen av Råbelövssjön. Sjön är drygt 6 kvadratkilometer stor, tillhör Helgeåns avrinningsområde och är eutrof (näringsrik), med tidvis förekommande algblomning. Näringstillförseln sker till stor del från jordbruksmark. En minskning av näringstillförseln är angelägen. Tillrinningen utgörs dock till stor del av grundvatten. Undervattensvegetationen innehåller flera skyddsvärda arter av nate, särv och kransalger. Badvattnet är registrerat som sk EU-bad av Kristianstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Balsbybadet utgör en del av ytvattenförekomsten Råbelövssjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Balsbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Balsbybadet fick 2010 bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassifiering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG men har tidigare klassats lägre.
Läs mer…

Österslöv

Badplats Österslöv ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Kiaby

Badplats Kiaby ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…

Ekestad

Badplats Ekestad ligger i Kristianstad i Skåne län.
Läs mer…