Badplats Barlastkajen - Balan

Badplats Barlastkajen - Balan ligger på Gotland i Gotlands län.

Sandstrand och brygga i Klintehamn bakom sågverket.

Lägg till eller uppdatera information

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Barlastkajen - Balan

Klinte: Anderssons brygga

Badplats Klinte: Anderssons brygga ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Klinte: Klintehamn badbrygga

Badplats Klinte: Klintehamn badbrygga ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Klinte: Warfsholm

Badplats Klinte: Warfsholm ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…

Sanda, Björkhaga

Björkhaga ligger på Gotlands västkust och har en ca 200 m lång sandstrand. Badplatsen i ligger anslutning till en camping och stugbyområde. Vid badet finns en handikappanpassad brygga. Badstranden är registrerat som s.k. EU-bad av Gotlands kommun. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Klintehamnsviken sek namn rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.
Läs mer…

Fröjel: Valby bodar

Badplats Fröjel: Valby bodar ligger på Gotland i Gotlands län.
Läs mer…