Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210607 - 20210613): Ansamlingar av cyanobakterier har detekterats ett fåtal gånger, främst i Mellersta Östersjön. Utfärdat av: A. Nord
2021-06-13

Cyanobakterier 2021-06-13
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Bergshamra, Mora

Badplats Bergshamra, Mora är ett havsbad i Norrtälje i Stockholms län.

Vattnet i Bergshamra, Mora är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 8,0°C uppmätt 2021-05-24.

Bergshamra, Mora hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 8°C
2021-05-24
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-05-24

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-05-24 8.0°C Tjänligt Ingen uppgift 22 <10
2021-05-24 8.0°C Tjänligt Ingen uppgift 22 <10
2020-07-13 16.5°C Tjänligt Nej 20 40
2020-06-15 15.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-05-18 6.1°C Tjänligt Nej 17 30
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Bergshamra, Mora

Morabadet

Badplats Morabadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Solöbadet

Badplats Solöbadet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Trehörningen

Badplats Trehörningen ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Largen

Badplats Largen ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…

Badbrottet

Badplats Badbrottet ligger i Norrtälje i Stockholms län.
Läs mer…