Badplats Råbocka

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Råbocka ligger i Ängelholm i Skåne län. Råbocka ligger i Skälderviken i Ängelholms kommun. Badet har Blå Flagg och är registrerat som ett EU-bad enligt direktiv 2006/7/EG.

Badplatsen utgör ungefär 1,5 km av Ängelholms totala 6,5 km sammanhängande sandstrand. Stranden är långgrund och kantad av sanddyner. Vid Klitterhus finns en badbrygga som är tillgänglig för funktionshindrade.

I anslutning till badplatsen finns toaletter, dusch, livräddningsutrustning/strandvakter, kiosk, minigolf och camping. Parkering finns vid Råbocka camping och Klitterhus.

Vattnet i Råbocka är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,2°C uppmätt 2021-06-07.

Vattenkvalitet: Skälderviken ligger i den sydligaste delen av Kattegatt. Salthalten som ligger på ca 16 psu i ytvattnet påverkas dels av det salta havsvattnet från Kattegatt och det sötare vattnet från Östersjön. Vattenkvaliteten i Skälderviken påverkas även av de större vattendragen, Rönneå och Vegeå, som rinner ut i viken. Rönneås mynning ligger nära Råbocka badplats och närsalter och eventuella föroreningar kan påverka vattenkvaliteten.

Råbocka hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.2°C Tjänligt Nej <10 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
22°C  (2018-07-15)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Råbocka

Råbocka

Badplats Råbocka ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Klitterhus

Badplats Klitterhus ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Skälderviken

Badplats Skälderviken ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Havsbaden

Badplats Havsbaden ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…

Hunnabadet

Badplats Hunnabadet ligger i Ängelholm i Skåne län.
Läs mer…