L T Pettersson
Foto: L T Pettersson CC BY-SA 3.0

Badplats Eskilstorps, Hemmeslövs strand

Betyg: 4.5/5 (2 röster)

  • Vattentemp(satellit):
  • 4.5°C
  • 2023-03-29

Badplats Eskilstorps, Hemmeslövs strand ligger i Båstad i Skåne län. Eskilstorps Strand är en ca två kilometer lång sandstrand vid Laholmsbukten. Den sträcker sig från Stensåns mynning och norr ut mot Laholms kommun där den övergår i Skummeslövs strand.

De första 150 m från Stensån är hundbad. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbukten med Eskilstorps strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen.

Eskilstorps strand är en ca 2 km lång sandstrand vid Laholmsbukten. Stranden är mycket långgrund med sandbotten. Ovanför den 20-30 m breda sandremsan består naturen av strandgräs, buskar och träd. Badstranden sträcker sig från Stensåns mynning efter hundbadet till Skummeslövs strand i Laholms kommun. Badbryggor finns vid badplatsen. Service Parkering, toaletter, soptunnor, badbrygga, lekplats och bollplank. Kvalitet Otillfredställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Typ av bad Övrigt bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.4412 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.8864 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2012 Bra kvalitet 2011 Tillfredställande kvalitet 2010 Dålig kvalitet 2009 Dålig kvalitet Potentiella föroreningskällor låg relevans Bäckar och å med utlopp på/intill stranden. Potentiell tillfällig förorening vid kraftiga regn pga av läckage från gödslad mark uppströms. låg relevans Reningsverk norr om stranden (Hedhuset). Tillfälligt utsläpp vid eventuella tekniska problem. Badvattenprofil för Eskilstorps strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun. Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Ja Förslag till åtgärder Beskrivning Ansvarig Utfört senast Badvattenprofil för Eskilstorps strand Samhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun. Utförda åtgärder Utfört Beskrivning Kontakt Verksamhetsutövare Namn Teknik och

Parkering, toaletter, soptunnor, badbrygga, lekplats och bollplank.

Senast uppmätta temperatur via satellit var 4,5°C uppmätt 2023-03-29.

Inga recensioner av Eskilstorps, Hemmeslövs strand ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
UV-index
11:00
2
12:00
2
13:00
3
14:00
2
15:00
2
16:00
1
Eskilstorps, Hemmeslövs strand på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-08 18.7°C Tjänligt Nej 2 <10
2022-08-01 19.3°C Tjänligt Nej 3 <10
2022-07-25 18.0°C Tjänligt Nej 6 30
2022-07-11 19.0°C Tjänligt Nej 8 <10
2022-07-04 20.0°C Tjänligt Nej 56 70
2022-06-21 18.4°C Tjänligt Nej 6 10
2022-06-07 15.6°C Tjänligt Nej <1 <10
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Eskilstorps, Hemmeslövs strand

J-Andersson
Foto: J-Andersson @Flickr.
MarieSan1
Foto: MarieSan1 @Flickr.
Farelius
Foto: Farelius @Flickr.
Farelius
Foto: Farelius @Flickr.
Har du en bra bild från Eskilstorps, Hemmeslövs strand?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Eskilstorps, Hemmeslövs strand

Inga recensioner av Eskilstorps, Hemmeslövs strand ännu...
Hjälp gärna nästa besökare genom att skriva några rader om badplatsen, finns det toaletter? Är det långgrunt? Finns det brygga eller glasskiosk?
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Båstad

Helle Krog
Foto: Helle Krog CC BY 3.0
Skansenbadet, Båstad hamn Skansenbadet ligger centralt i Båstad, väster om hamnen. Badet är en bred sandstrand. Badplatsen är klassat som EU-ba...
Dguendel
Foto: Dguendel CC BY 4.0
Morgonbryggan, Torekovs hamn Morgonbryggan i Torekov är en badplats med en 150 m lång sandstrand och en badbrygga. Badplatsen ligger i Torekov, vä...
Håkan Andersson
Foto: Håkan Andersson CC BY-SA 4.0
Hovs Hallar Klippbad. Parkering vid Hotell
Helle Krog
Foto: Helle Krog CC BY 3.0
Norrviken Badbrygga nedanför Norrvikens Campingsplats. Cykelavstånd från Båstad. Stenstrand. Butik vid campingplatsen. (Källa: ...

Badplatser nära Eskilstorps, Hemmeslövs strand

Hundbad, Hemmeslöv ⟼ 0.7 km bort
Hundbad i Hemmeslöv från Stensåns mynning och 150 meter norrut.
Laholmsbukten, Simvägen ⟼ 1.8 km bort
I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Längs med hela sträckan kan man bada.
Malens havsbad ⟼ 1.9 km bort
Malens havsbad är en drygt 1 km lång sandstrand som sträcker sig från centrala Båstad till Hemmeslövs strand och Stensåns mynning.Malens havsbad är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten som utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Malens havsbad med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen.
Fiskaregatans badplats ⟼ 2.2 km bort
Badplats Fiskaregatans badplats ligger i Laholm i Hallands län.
Skansenbadet, Båstad hamn ⟼ 2.9 km bort
Skansenbadet ligger centralt i Båstad, väster om hamnen. Badet är en bred sandstrand. Badplatsen är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG och har dessutom Blå flagg status. Ett flertal servicefunktioner finns vid badplatsen. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad i enligt ramdirektivet för vatten. Skansenbadet med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor utmärkta visas på kartan.
Skummeslövs Strand ⟼ 2.9 km bort
Bred sandstrand och långgrunt. Tillåtet för vindsurfing. På fleraställen längs hela stranden finns duschar, parkeringsplatser ochkiosker. Idealisk för barnfamiljer. (Källa: Båstads kommun)
Båstad Kallbadhus ⟼ 3 km bort
Badplats Båstad Kallbadhus ligger i Båstad i Skåne län.
Paulins Brygga ⟼ 4.2 km bort
Badplats Paulins Brygga ligger i Båstad i Skåne län.
Norrviken ⟼ 6 km bort
Badbrygga nedanför Norrvikens Campingsplats. Cykelavstånd från Båstad. Stenstrand. Butik vid campingplatsen. (Källa: Båstads kommun)
Laholmsbukten, Ejdervägen ⟼ 6.3 km bort
I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Längs med hela sträckan kan man bada.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Båstads kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.