Badplats Laholmsbukten, Ejdervägen

Badplats Laholmsbukten, Ejdervägen ligger i Laholm i Hallands län. I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Längs med hela sträckan kan man bada.

Man kan bada längs med hela stranden. Längst i norr dominerar lös sandstrand och höga dyner, längre söderut är landskapet vid havet flackare och bitvis sanden hårdare bunden. Både Mellbystrand och Skummeslövsstrand uppstod som sommarorter men är båda nu till större delen bebodda året runt. Fina sommardagar är besökstrycket stort på stranden, men med dess utbredning behöver man inte slåss om platserna. Service Det finns toaletter, dusch och kiosk. Sommartid finns bad-rullstol för utlåning. På vissa sträckor är det möjligt att komma ned med bil, vilket ökar tillgängligheten till stranden. Kvalitet Laholmsbukten har god kemisk status enligt ramdirektivet för vatten, HAV-myndigheten. Typ av bad EU-bad N-koordinat (SWEREF99/WGS84) 56.49187 E-koordinat (SWEREF99/WGS84) 12.93294 Huvudavrinningsområde - Delavrinningsområde - Vattenförekomst - Nationellt sjöID - Badvattenkvalitet År Bedömning 2013 Bra kvalitet 2012 Bra kvalitet 2011 Bra kvalitet 2010 Tillfredställande kvalitet Potentiella föroreningskällor hög relevans Bräddning avloppspumpstation kan ske vid enstaka tillfällen ung. vart 10:e år. En eventuell breddning ger stor påverkan på badvattenkvaliteten och medför att på temperaturskyltar vid stranden markeras att badning är olämpligt. hög relevans Utsläpp av dagvatten. Bevattning av gräsmattor, regn och till viss del även grundvatten kan komma i dagvattenutloppen. Längs med kusten finns ett flertal dagvattenutsläpp. Upptagningsområdet består framförallt av bostadsområden. hög relevans Vid regn ökar storleken på andelen påverkansfaktorer i Lagan och detta ger även genomslag på värden i framförallt de norra delarna av stranden. Badvattenprofil för Laholmsbukten, Ejdervägen Miljö och byggnadsnämnden Potentiella föroreningskällor - Karta Bedömning för utbredning av cyanobakterier och alger Risk för utbredning av cyanobakterier Nej Risk för utbredning av makroalger och/eller alger Nej Badvattenprofil för Laholmsbukten, Ejdervägen Miljö och byggnadsnämnd

Det finns toaletter, dusch och kiosk. Sommartid finns bad-rullstol för utlåning. På vissa sträckor är det möjligt att komma ned med bil, vilket ökar tillgängligheten till stranden.

Vattnet i Laholmsbukten, Ejdervägen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2013-08-06.

Vattenkvalitet: Laholmsbukten har god kemisk status enligt ramdirektivet för vatten, HAV-myndigheten.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2013-08-06
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-06

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Laholmsbukten, Ejdervägen

Laholmsbukten, Birger Pers väg

I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Längs med hela sträckan kan man bada.
Läs mer…

Skummeslövs Strand

Badplats Skummeslövs Strand ligger i Laholm i Hallands län.
Läs mer…

Naturistbad Mellbystrand

Badplats Naturistbad Mellbystrand ligger i Laholm i Hallands län.
Läs mer…

Laholmsbukten, Simvägen

I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Längs med hela sträckan kan man bada.
Läs mer…

Eskilstorps strand

Eskilstorps Strand är en ca två kilometer lång sandstrand vid Laholmsbukten. Den sträcker sig från Stensåns mynning och norr ut mot Laholms kommun där den övergår i Skummeslövs strand. De första 150 m från Stensån är hundbad. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbukten med Eskilstorps strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen. Badvattnets kvalitet fick 2009 bedömningen dålig enligt badvattendirektivet 2006/7/EG klassificeringsgrunder (beräknat på värden över 4 år).
Läs mer…