Badplats Loftern

Badplats Loftern är ett insjöbad i Västervik i Kalmar län.

Vattnet i Loftern är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 21,0°C uppmätt 2020-07-28.

Loftern hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 21°C
2020-07-28
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-28

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-28 21.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-07-06 18.0°C Tjänligt Nej 21 <10
2020-06-09 16.5°C Tjänligt Nej 3 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Loftern

Man

Badplats Man ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Tyllinge Man

Badplats Tyllinge Man ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Björkern, Valö

I sjön Björkern längs med vägen från Björkfors till Drabo.
Läs mer…

Såduggen

Badplats Såduggen ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…

Överum - Jonsäng

Badplats Överum - Jonsäng ligger i Västervik i Kalmar län.
Läs mer…