Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210606 - 20210612): Under två dagar i den senaste veckan har ansamlingar av cyanobakterier observerats öster om Gotland i Egentliga Östersjön. Utfärdat av: M. Karlberg
2021-06-12

Cyanobakterier 2021-06-12
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kindbergsudde

Badplats Kindbergsudde är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Kindbergsudde är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 16,0°C uppmätt 2021-06-07.

Kindbergsudde hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 16°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 16.0°C Tjänligt Nej 4 <10
2020-07-21 18.0°C Tjänligt Nej 4 10
2020-06-23 19.0°C Tjänligt Nej <1 <10
2020-06-08 16.0°C Tjänligt Nej 16 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Kindbergsudde

Kattrumpan

Badplats Kattrumpan ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Svinö

Badplats Svinö ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Vågbrytarbadet

Badplats Vågbrytarbadet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Jutnabben

Badplats Jutnabben ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Tallhagen

Badplats Tallhagen ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…