Senaste algblomningsrapport

Sammanställning av de 7 senaste dagarna (20210613 - 20210619): Blomningar har den senaste veckan noterats i sydöstra och mellersta Östersjön främst i de östra delarna, samt i Hanöbukten. Utfärdat av: J. Johansson
2021-06-19

Cyanobakterier 2021-06-19
Summering algblomning sju dagar
Källa: Smhi.

Badplats Kalmarsundsparken

Badplats Kalmarsundsparken är ett havsbad i Kalmar i Kalmar län.

Vattnet i Kalmarsundsparken är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-07.

Kalmarsundsparken hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-07
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-07

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-07 19.0°C Tjänligt Nej 4 <10
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Pisviken 2021-05-22

Bra!

Badplatser i närheten av Kalmarsundsparken

Tjärhovsbadet

Badplats Tjärhovsbadet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Långviken

Badplats Långviken ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Stensö Flundran

Badplats Stensö Flundran ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Äventyrsbadet i Kalmar

Badplats Äventyrsbadet i Kalmar ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…

Vågbrytarbadet

Badplats Vågbrytarbadet ligger i Kalmar i Kalmar län.
Läs mer…