Badplats Munkabobadet

Badplats Munkabobadet är ett insjöbad i Jönköping i Jönköpings län.

Vattnet i Munkabobadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,7°C uppmätt 2020-07-14.

Munkabobadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2020-07-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-14 17.7°C Tjänligt Nej 6 8
2020-06-16 20.7°C Tjänligt Nej 9 4
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Munkabobadet

Stråkens badplats

Badplats Stråkens badplats ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Rasjön

Badplats Rasjön ligger i Vaggeryd i Jönköpings län.
Läs mer…

Åsabadet

Sörsjön ingår i Tabergsåns vattensystem och är belägen strax norr om Tabergs samhälle. Stränderna är flacka - måttligt branta med en sparsam övervattensvegetation. Även flytbladsväxter förekommer. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med spridd fritidsbebyggelse. Badplatsen består av gräsytor och en ca 100 meter lång sandstrand.
Läs mer…

Tahebadet

Badplats Tahebadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Västersjön

Badplats Västersjön ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…