Badplats Gränna Hamn, Badlagun

Badplats Gränna Hamn, Badlagun ligger i Jönköping i Jönköpings län. Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter.

Gränna badlagun är en konstgjord lagun (23 000 m2) som står i direkt förbindelse med Vättern och vattenomsättningen ökas genom pumpning. Vid lagunen finns en 300 meter lång sandstrand.

Gränna badlagun bjuder på varmare vättervatten - perfekt för barnen. Lagunen ligger i Vättern, alldeles intill Gränna hamn. Lagunen har sandstrand, öar och lekställningar. Bredvid ligger Grännastrandens Camping och till Gränna centrum är det 700 meter.

Grillplats: Ja Omklädningshytt: Nej Toalett: WC + dusch Lekplats: Ja Sopkärl: Ja Övrigt: Kiosk, camping, restauranger, bangolf, småbåtshamn. Färja till Visingsö. P-platser: Flera hundra. 100 m till stranden Tillgänglighet för rullstolsburna: Kuperad mark Ramp saknas.

Vattnet i Gränna Hamn, Badlagun är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Vättern har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.)

Gränna Hamn, Badlagun hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 18.0°C Tjänligt Nej 7 20
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
15°C  (2018-07-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Gränna Hamn, Badlagun

Bunnströmsbadet

Badplats Bunnströmsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Örserumsbadet

Ören tillhör Röttleåns vattensystem och är belägen strax söder om samhället Örserum. Ören är en oligotrof - mesotrof sjö i en gravsänka, med en areal på 9,19 km2 och ett största djup på 35,8 m. Stränderna är mestadels bergiga och steniga förutom i norr där sand och lera påträffas. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar höga raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan och ett betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten (natur och fiske). (2006). Ören bedöms ha ett högt naturvärde. Badets sandstrand är ca 100 meter lång.
Läs mer…

Bunns Badplats

Badplats Bunns Badplats ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Vättern Baskarp

Baskarps badplats är ett "naturbad" som har karaktären av ett bad vid havet. Badplatsen ligger på Svedudden strax söder av Svedåns utlopp i Vättern och stranden har en sträcka om ca 350 m sandstrand. Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Vättern, som är del av Vätterns yta om 1850,8 km2, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.
Läs mer…

Nakenbad

Badplats Nakenbad ligger i Habo i Jönköpings län.
Läs mer…