Badplats Åsabadet

Betyg: 4/5 (4 röster)

Badplats Åsabadet ligger i Jönköping i Jönköpings län. Sörsjön ingår i Tabergsåns vattensystem och är belägen strax norr om Tabergs samhälle. Stränderna är flacka - måttligt branta med en sparsam övervattensvegetation.

Även flytbladsväxter förekommer. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med spridd fritidsbebyggelse. Badplatsen består av gräsytor och en ca 100 meter lång sandstrand.

Åsabadet ligger vid Sörsjön i Norrahammar. Här finns rejäla gräsytor, brygga med hopptorn och en sandstrand.

Brygga: 1 st Hopptorn: Ja, 3 m Grillplats: Ja Omklädningshytt: Nej Toalett: WC Lekplats: Nej Sopkärl: Ja Övrigt: Beachvolley- och bollplan, kanotuthyrning, kiosk. Dagläger sommartid. P-platser: ca 80 st. 30 m till stranden Tillgänglighet för rullstolsburna: Kuperad mark, ej ramp

Vattnet i Åsabadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 20,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Sörsjön har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.)

Åsabadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 20°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 20.0°C Tjänligt Nej 17 7
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
26.8°C  (2019-07-25)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Åsabadet

Tahebadet

Badplats Tahebadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Lovsjöbadet

Badplats Lovsjöbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Västersjön

Badplats Västersjön ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Axamobadet

Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån. Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.
Läs mer…

Rocksjöbadet

Badplats Rocksjöbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…