SDB-es
Foto: SDB-es @Flickr.

Badplats Axamobadet

Betyg: 4.0/5 (2 röster)

Badplats Axamobadet ligger i Jönköping i Jönköpings län. Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån.

Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.

Badplatsen ligger vid Axamosjön, väster om Jönköping. Badplatsen är familjevänlig med stora gräsytor gränsande till en sandstrand.

Brygga: 2 st Hopptorn: 1 st , 1 m Grillplats: Nej Omklädningshytt: Ja Toalett: WC + HCP Lekplats: Ja, gungor Sopkärl: Ja Övrigt: Kiosk, restaurang, bangolf, bollplan, triathlonbana, campingplats. P-platser: ca 130 st. 50 m till stranden Tillgänglighet för rullstolsburna: Ja. Ramp finns ned i vattnet.

Vattnet i Axamobadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2022-08-08. Vattenkvalitet: Axamosjön har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.).

Unknow016 2021-07-10
Bra
UV-index
14:00
2
15:00
2
16:00
1
17:00
1
18:00
0
19:00
0
Axamobadet på kartan
Senaste vattenprover
Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2022-08-08 19.0°C Tjänligt Nej <1 5
2022-07-11 21.0°C Tjänligt Nej 19 5
2022-06-13 16.0°C Tjänligt Nej 3 1
Gränsvärden
  Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300

E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.

Rapporterade temperaturer
Temp Datum
29.2°C 2021-07-10
23°C 2021-06-27
18.6°C 2021-05-30
19.1°C 2019-06-06
23°C 2018-07-15
Rapportera vattentemperatur:

Bilder i närheten av Axamobadet

SDB-es
Foto: SDB-es @Flickr.
Har du en bra bild från Axamobadet?
Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger bilden och att den får visas på allabadplatser.se.

Recensioner av Axamobadet

Unknow016 2021-07-10
Bra
Vad tycker du om badplatsen?

Populära badplatser i Jönköping

Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden
Foto: Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden CC BY-SA 2.0
Vätterstranden Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Vättern erbjuder under gynsamma betingelser mycket goda möjlighet...
Michael Coghlan from Adelaide, Australia
Foto: Michael Coghlan from Adelaide, Australia CC BY-SA 2.0
Gränna Hamn, Badlagun Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Gränna badlagun är en konstgjord lagun (23 000 m2) som står i dir...
AB Flygtrafik
Foto: AB Flygtrafik CC0
Rocksjöbadet Badplatsen Rocksjöbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Gunnar Hola
Foto: Gunnar Hola CC BY-SA 4.0
Sannabadet, Särlavägen Badplatsen Sannabadet, Särlavägen ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Olof Lagerkvist
Foto: Olof Lagerkvist CC BY 3.0
Stråkens badplats Badplatsen Stråkens badplats ligger i Jönköping i Jönköpings län.

Badplatser nära Axamobadet

Västersjön ⟼ 1.6 km bort
Badplats Västersjön ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Rocksjöbadet ⟼ 7.8 km bort
Badplats Rocksjöbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Vätterstranden ⟼ 8.4 km bort
Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Vättern erbjuder under gynsamma betingelser mycket goda möjligheter till bad centralt i Jönköping. Vätterstranden utgörs av en drygt 1,5 km lång sandstrand.
Åsabadet ⟼ 9.5 km bort
Sörsjön ingår i Tabergsåns vattensystem och är belägen strax norr om Tabergs samhälle. Stränderna är flacka - måttligt branta med en sparsam övervattensvegetation. Även flytbladsväxter förekommer. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med spridd fritidsbebyggelse. Badplatsen består av gräsytor och en ca 100 meter lång sandstrand.
Sannabadet ⟼ 9.5 km bort
Badplats Sannabadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Rosenlundsbadet ⟼ 9.7 km bort
Badplats Rosenlundsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Sannabadet, Särlavägen ⟼ 10.7 km bort
Badplats Sannabadet, Särlavägen ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Oset ⟼ 11.6 km bort
Badplats Oset ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Vättern, Domsand ⟼ 11.7 km bort
Domsands badplats är ett bad som har karaktären av ett bad vid havet. Badplatsen ligger vid en bukt strax norr om Domnåns utlopp i Vättern och har en sträcka om ca 240 m sandstrand. Det är klassat som EU-bad av Habo kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Vättern, som är del av Vätterns yta om 1850,8 km2, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Vid badplatsen finns två badbryggor
Tahebadet ⟼ 11.9 km bort
Badplats Tahebadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Simma lugnt! Källa för vattenprover och information: Havs- och vattenmyndigheten, användare av sidan och Jönköpings kommun.
Denna webbplats använder Flickr API men är inte godkänd eller certifierad av Flickr.
This website uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
Källa för satellitavläst vattentemperatur: Copernicus Sentinel satellit data från European Space Agency.