Badplats Axamobadet

Betyg: 5/5 (1 röst)

Badplats Axamobadet ligger i Jönköping i Jönköpings län. Axamosjön tillhör Vätterns vattensystem. Sjön saknar utlopp och avvattnas via grundvattnet till Lillån och Dunkehallaån.

Sjön är belägen ca 5 km väster om Jönköping. Höjden över havet är 220 m, dvs ca 130 m över Vättern. Axamosjön är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 0,26 km2 och ett största djup på 13 m. Stränderna är huvudsakligen sandiga med glesa bestånd av bladvass samt rikligt med kortskottsväxter. Sjön omges mestadels av tallskog med inslag av odlad mark fr a i nordväst. Omgivningen består av skogs- och odlingsmark. Sandstranden är ca 200 meter lång. Sjön och dess omgivningar har ett stort värde som friluftsområde.

Badplatsen ligger vid Axamosjön, väster om Jönköping. Badplatsen är familjevänlig med stora gräsytor gränsande till en sandstrand.

Brygga: 2 st Hopptorn: 1 st , 1 m Grillplats: Nej Omklädningshytt: Ja Toalett: WC + HCP Lekplats: Ja, gungor Sopkärl: Ja Övrigt: Kiosk, restaurang, bangolf, bollplan, triathlonbana, campingplats. P-platser: ca 130 st. 50 m till stranden Tillgänglighet för rullstolsburna: Ja. Ramp finns ned i vattnet.

Vattnet i Axamobadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 19,0°C uppmätt 2021-06-14.

Vattenkvalitet: Axamosjön har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.)

Axamobadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 19°C
2021-06-14
Vattenkvalitet: Tjänligt
2021-06-14

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2021-06-14 19.0°C Tjänligt Nej 13 4
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
23°C  (2018-07-15)
19.1°C  (2019-06-06)
18.6°C  (2021-05-30)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Axamobadet

Västersjön

Badplats Västersjön ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Rocksjöbadet

Badplats Rocksjöbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Vätterstranden

Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Vättern erbjuder under gynsamma betingelser mycket goda möjligheter till bad centralt i Jönköping. Vätterstranden utgörs av en drygt 1,5 km lång sandstrand.
Läs mer…

Åsabadet

Sörsjön ingår i Tabergsåns vattensystem och är belägen strax norr om Tabergs samhälle. Stränderna är flacka - måttligt branta med en sparsam övervattensvegetation. Även flytbladsväxter förekommer. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med spridd fritidsbebyggelse. Badplatsen består av gräsytor och en ca 100 meter lång sandstrand.
Läs mer…

Sannabadet

Badplats Sannabadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…