Badplats Noen

Badplats Noen ligger i Aneby i Jönköpings län.

Vattnet i Noen är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 18,4°C uppmätt 2013-08-27.

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 18°C
2013-08-27
Vattenkvalitet: Tjänligt
2013-08-27

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Noen

Viredaholmssjön

Badplats Viredaholmssjön ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…

Tärenäs

Badplats Tärenäs ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Söljen

Badplats Söljen ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…

Örserumsbadet

Ören tillhör Röttleåns vattensystem och är belägen strax söder om samhället Örserum. Ören är en oligotrof - mesotrof sjö i en gravsänka, med en areal på 9,19 km2 och ett största djup på 35,8 m. Stränderna är mestadels bergiga och steniga förutom i norr där sand och lera påträffas. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar höga raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan och ett betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten (natur och fiske). (2006). Ören bedöms ha ett högt naturvärde. Badets sandstrand är ca 100 meter lång.
Läs mer…

Skärsjösjön

Badplats Skärsjösjön ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…