Badplats Örserumsbadet

Betyg: 5/5 (3 röster)

Badplats Örserumsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län. Ören tillhör Röttleåns vattensystem och är belägen strax söder om samhället Örserum. Ören är en oligotrof - mesotrof sjö i en gravsänka, med en areal på 9,19 km2 och ett största djup på 35,8 m.

Stränderna är mestadels bergiga och steniga förutom i norr där sand och lera påträffas. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar höga raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan och ett betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten (natur och fiske). (2006). Ören bedöms ha ett högt naturvärde. Badets sandstrand är ca 100 meter lång.

Badplatsen ligger i norra delen av sjön Ören, vid samhället Örserum. En ganska stor badplats med en brygga och sandstrand.

Brygga: 1 st Hopptorn: Nej Grillplats: Ja Omklädningshytt: Ja Toalett: WC Lekplats: Ja, gungor Sopkärl: Ja Övrigt: Beachvolleyplan, tennisbana (grus), kiosk P-platser: ca 50 st. 30 m till stranden Tillgänglighet för rullstolsburna: Reserverad P-plats, platt mark, ej ramp.

Vattnet i Örserumsbadet är tjänligt. Senast uppmätta temperatur var 17,1°C uppmätt 2020-07-13.

Vattenkvalitet: Ören har god ekologisk status, uppnår ej god kemisk status pga kvicksilver (I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten.)

Örserumsbadet hos Havs och vattenmyndigheten

Lägg till eller uppdatera information

Vattentemp: 17°C
2020-07-13
Vattenkvalitet: Tjänligt
2020-07-13

Senaste vattenprover

Datum Temp Kvalitet Algblomning E.coli I.entero
2020-07-13 17.1°C Tjänligt Nej 2 <1
2020-06-15 17.9°C Tjänligt Nej 20 4
E.coli – Anger halten E.coli i enheten cfu/100ml.
I.entero – Anger halten Intestinala enterokocker i enheten cfu/100ml.
Gränsvärden
Tjänligt Tjänligt med anm. Otjänligt
E.coli ≤100 >100-1000 >1000
I.entero ≤100 >100-300 >300
Rapporterade temperaturer:
23°C  (2019-07-14)

Rapportera vattentemperatur:

Vad tycker du om badplatsen?

Badplatser i närheten av Örserumsbadet

Bunnströmsbadet

Badplats Bunnströmsbadet ligger i Jönköping i Jönköpings län.
Läs mer…

Bunns Badplats

Badplats Bunns Badplats ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Gränna Hamn, Badlagun

Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Gränna badlagun är en konstgjord lagun (23 000 m2) som står i direkt förbindelse med Vättern och vattenomsättningen ökas genom pumpning. Vid lagunen finns en 300 meter lång sandstrand.
Läs mer…

Tärenäs

Badplats Tärenäs ligger i Tranås i Jönköpings län.
Läs mer…

Viredaholmssjön

Badplats Viredaholmssjön ligger i Aneby i Jönköpings län.
Läs mer…